clinicrak.com   คลินิกรักคำออกตัว


ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาชม clinicrak.com
จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  เนื้อหาภายใน clinicrak.com ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเลคโทนิคใดๆ ภายใน clinicrak.com จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการแพทย์ แก่ผู้มาชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง หรือใช้ทดแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์ผู้ปรึกษาหรือรักษา ผู้ป่วยแต่ละรายได้


  เนื้อหาภายในclinicrak.com ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่ออิเลคโทนิคใดๆ ภายใน clinicrak.com ไม่ได้มุ่งหวัง ชักจูง ชี้ชวนให้ผู้เยี่ยมชม หรือ ผู้ป่วย ติดตาม-ติดต่อ แพทย์ผู้เขียนบทความ เพื่อรักษาหรือผ่าตัด กับแพทย์ท่านนั้น และทางทีมงาน clinicrak.com ถือว่า กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นความนิยมชมชอบส่วนบุคคล


  ถ้าท่านมีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือแพทย์ประจำตัวทันที ไม่แนะนำให้สืบค้นข้อมูล หรือใช้ข้อมูลภาย clinicrak.com เพื่อทำการรักษา


  เนื้อหา ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ ภายในclinicrak.com ถูกเขียนขึ้นจาก จาก ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็น ตามหลักของวิชาแพทยศาสตร์แผนปัจจุบัน และเป็นความรู้ ความเข้าใจความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านเท่านั้น ทางทีมงาน clinicrak.com ไม่สามารถรับประกันถึงความสมบูรณ์ถูกต้อง ของเนื้อหา ข้อความที่ปรากฏในที่นี้ได้ ผู้อ่านจะต้องยอมรับว่าความรู้ การวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจจะทำให้เกิดความรู้ และคำแนะนำใหม่ๆที่ต่างออกไปได้ ทีมงาน clinicrak.com จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลเสียหรือผลกระทบ ที่อาจเกิดตามมาจากผลของการปฎิบัติตามของข้อความหรือคำแนะนำนั้นๆ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน


  เนื้อหา ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ ภายใน clinicrak.com ไม่ได้มีความมุ่งหวัง กระทำลามก อนาจาร หรืออื่นๆใด ในลักษณะเดียวกัน ข้อความ เนื้อหา รูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ใน clinicrak.com แห่งนี้ เราไม่ได้จดลิขสิทธ์ใดๆ เราเห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อชาวไทยทุกๆคน ยกเว้นในหน้าที่คัดลอกมา ซึ่งได้แจ้งไว้ด้านล่างของบทความนั้นๆ ซึ่งท่านต้องขออนุญาตจากเจ้าของบทความเอง ตามแหล่งที่มาที่ได้แจ้งไว้


  ทีมงาน clinicrak.com ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลหรือไฟล์ที่รับไปจาก เวปไซด์นี้จะไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน นอกจากนั้น ทางทีมงาน clinicrak.com จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดจาก Website ต่างๆที่ถูก link ออกไปจาก website นี้[Home] [ เพศ] [ครอบครัว] [ ผู้สูงวัย ] [วัยรุ่น] [ เลี้ยงลูก ] [คลินิกเด็ก][ โรคเด็ก ] คุมกำเนิด] [ โรคสตรี ] [คลินิกคุณแม่]
[กามโรค] [เกย์] [ สุขภาพจิต] [ law ] [สัตว์เลี้ยง]