clinicrak.com   คลินิกรัก

เรื่องของเมียน้อย….น้อย

ศาสตราจารย์นงพงา ลิ้มสุวรรณ


เรื่องของเมียน้อย….น้อย

"เมียน้อย" ……เมื่อเอ่ยคำนี้กับใครๆ ทุกคนก็จะมองว่านี่คือตัวปัญหา ที่จะคอยบ่อนทำลายสถาบันครอบครัว ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดปัญหานี้ขึ้นในครอบครัว แต่อย่างไรก็ดีปัญหานี้ ก็ยังคงเป็นปัญหาได้อย่างได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดตั้งแต่อดีตกาล ถึงปัจจุบัน และคาดว่าในอนาคตต่อไปก็ยังคงเกิดขึ้นได้ ถ้าเรายังเพียงแค่ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ โดยที่ไม่สนใจจะทำความรู้จักและศึกษา เพื่อหาทางป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจัง

มารู้จักเมียน้อยกันเถอะ

เมียน้อย คือผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยากับชายที่มีเมียอยู่แล้ว

สาเหตุการต้องมาเป็นเมียน้อย

โดยทั่วไปมักจะคิดกันว่าผู้หญิงที่ต้องมาเป็นเมียน้อยนั้น เป็นเพราะต้องการความสุขสบาย ไม่ต้องลำบากสร้างฐานะตัวเองเหมือนกับการเป็นเมียหลวง แต่จากผลการศึกษา พบสาเหตุ ว่ามีดังต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
1. ต้องการความรัก ความอบอุ่น และอยากมีที่พึ่งพิงทางใจ เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในกลุ่มเมียน้อย เนื่องจากในอดีตพวกนี้ขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว มาจากครอบครัวที่แตกแยก
2. ถูกสามีหลอกลวงว่ายังไม่มีครอบครัว ยังไม่ได้แต่งงาน หรือหลอกลวงไปข่มขืน
3. ต้องการเงิน ต้องการผู้อุปการะ
4. อื่นๆเช่น
  • มีปัญหาทางบุคลิกภาพ เช่น ต้องพึ่งพิงผู้อื่น รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่า มีวุฒิภาวะต่ำกว่าอายุ
  • ค่านิยมของผู้หญิงที่ต้องการมีสามีเพียงคนเดียว เมื่อรู้ความจริงว่าสามีมีภรรยา อยู่ก่อนแล้ว จึงต้องยอมรับความเป็นเมียน้อย

ความรู้สึกของเมียน้อย

จากการศึกษาถึงความรู้สึกต่อการเป็นเมียน้อย ส่วนใหญ่จะรู้สึกผิดหรือเสียใจ เพราะความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องสามีมีเมียน้อย เป็นเรื่องที่ไม่สมควร มีบางส่วนที่รู้สึกโกรธที่ถูกหลอกลวง บางคนทั้งโกรธและรู้สึกผิดรวมกัน มีจำนวนน้อยที่ไม่รู้สึกอะไร

ป้องกันปัญหาเมียน้อยอย่างไรดี

ปัญหาเมียน้อยนี้ควรจะเน้นการป้องกันเป็นสำคัญ เพราะถ้าเกิดปัญหาเมียน้อยกับครอบครัวใดขึ้นมา ก็เป็นการยากที่จะจัดการกับชีวิต ครอบครัวเพราะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเลิกรา กันไป ซึ่งก่อให้เกิดความปวดร้าวทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นควรหันมาให้ความสนใจในด้านป้องกันจะเป็นประโยชน์มาก
  • บิดามารดาควรเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด ให้ความรักความอบอุ่น อย่างเพียงพอ ไม่นำบุตรไปให้คนอื่นเลี้ยง หรือไม่นำเด็กเล็กไปอยู่โรงเรียนประจำ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กโตขึ้นมาแบบขาดรัก และต้องไปแสวงหาทดแทน ในอนาคตที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
  • บิดามารดาควรอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเกิดบุคลิกภาพที่ดี เช่นมีความเป็น ตัวของตัวเอง มีวิจารณญาณที่ดี ให้บุตรรู้เท่าทันคนโดยมีวุฒิภาวะให้สมอายุ ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่หลงเชื่อคนง่ายๆ โดยไม่ตรวจสอบ ให้มีความสามารถเลือกคู่ครองให้ดี จะได้ไม่ผิดหวังในคู่ครอง
  • ดูแล เอาใจใส่ เข้าใจ ให้ความรักซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจ แตกแยก อันจะนำมาซึ่งผลเสียขาดความอบอุ่นในครอบครัว
  • ช่วยกันพัฒนาสังคมช่วยกันแก้ไขความยากจน เพื่อให้ประชากรในชาติช่วยตัวเองได้ เลี้ยงดูตัวเองได้ เพื่อลดปัญหาการที่เด็กสาวต้องกลายเป็นเมียน้อยหรือโสเภณี

(update วันที่ 24 สิงหาคม 2543)


[ ต้นฉบับ...ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี]

[ BACK TO LIST]

[Home] [ เพศ] [ครอบครัว] [ ผู้สูงวัย ] [วัยรุ่น] [ เลี้ยงลูก ] [ โรคเด็ก ][คุมกำเนิด] [ โรคสตรี ] [กามโรค] [เกย์] [ สุขภาพจิต] [ law ]