clinicrak.com   คลินิกรักปี 2000 ปีแห่งครอบครัวคุณภาพใหม่

กนกวลี


ปีใหม่เริ่มต้นมาได้วันหนึ่งแล้ว วันนี้เป็นวันที่สอง ของการขึ้นต้นปีใหม่ที่มีความหมายความยิ่งใหญ่ ในสายตาของชาวโลกทั่วไป เพราะเป็นปีที่จะเริ่มต้นปีแรก ของปีที่เรียกว่า "สหัสวรรษใหม่" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ปี 2000 เมื่อนับตามแบบฝรั่ง เมืองใหญ่ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นลอนดอนหรือนิวยอร์ก จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ ผู้คนจากหลายประเทศทั่วโลก จะหลั่งไหลไปกันจำนวนมาก

สำหรับในเมืองไทย ก็ตื่นตัวรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนานเหมือนกัน ทั้งๆ ที่ปีที่ควรจะเรียกว่าเป็นปีแห่งสหัสวรรษใหม่ ควรจะเริ่มต้น กันที่ปี 2001 แต่คงเป็นเพราะฝรั่งก็ชอบเลขสวยเหมือนกัน เลยเหมาเอาว่า ปี 2000 เป็นปีเริ่มต้นจนมีการเฉลิมฉลองกันถ้วนหน้า

นอกจากจะเฉลิมฉลองกันเป็นพิเศษกว่าทุกปีแล้ว ปีใหม่ปีนี้จึงเป็นปีที่เราควรมา ทบทวนกันเป็นพิเศษ ถึงการดำเนินชีวิตกันต่อไปในบ้านหลังน้อยๆ ของเรา ที่ประกอบกันเป็น "ครอบครัว" ทำอย่างไรถึงจะให้ครอบครัวของเราเป็น "ครอบครัวคุณภาพ"

แน่นอนที่สุด บางครอบครัวอาจจะมีคุณภาพอยู่แล้ว ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีที่ควรจะรักษาคุณภาพนั้นให้ดำรงอยู่ตลอดไป แต่ก็คงมีหลายครอบครัวที่กำลังขบคิดอยู่ว่า จะทำอย่างไรดีที่ให้ครอบครัวมีคุณภาพ

เมื่อคิดถึงตรงนี้ก็ต้องคิดต่อไปว่า ถ้าจะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพ ก็ต้องค้นหา "ความหมาย" ให้ได้ก่อนว่าความหมายของ ครอบครัวคุณภาพน่าจะหมายถึงอย่างไร

การที่คนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ที่มีผลิตผลออกมา เต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องของ "ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น" น่าจะเป็นความหมายหลักของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพราะถ้าครอบครัวใดไร้ซึ่งความรัก ความอบอุ่นที่อยู่ร่วมกัน และความเข้าใจซึ่งกันและกันซะแล้ว ครอบครัวนั้นก็คงจะฝันหาคำว่า "คุณภาพ" ได้ลำบาก

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะทำยังไงให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นขึ้นภายในครอบครัว

สิ่งที่ควรทำอันดับต้นๆ คือ "การใช้เวลาว่างร่วมกัน"

ตามปกติคนเราจะต้องใช้เวลาไปในการทำงาน การเรียนเป็นหลัก คนที่เป็นพ่อแม่ก็มักใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับการทำงาน ส่วนลูกก็มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาเล่าเรียน เวลาที่เหลือก็จะกลายเป็น "เวลาว่าง" ที่คนส่วนมาก มักจะแสวงหากิจกรรมที่ตัวเองชอบมาใส่ในเวลาที่ว่าง เพื่อสนองความต้องการของตนเอง

เช่น คุณพ่อก็มักจะนัดเพื่อนๆ ตีกอล์ฟ หรือพบปะสังสรรค์กันตอนเย็น ขณะที่คุณแม่ก็อาจจะนัดเพื่อนสนิท มิตรสหายออกไปชอปปิง ส่วนคุณลูกที่ยังไปไหนมาไหนด้วยตนเองไม่ได้ ก็อาจต้องไปกับพ่อแม่บ้างตามโอกาส แต่ถ้าลูกที่โตแล้ว ก็มักมีกิจกรรมของตัวเองเป็นหลัก และมักจะไม่ค่อยอยากไป ทำอะไรร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเท่าไหร่ อยากไปกับเพื่อนมากกว่า

ถ้าทุกคนในครอบครัวต่างหาอะไรทำเป็นอิสระของตนเอง กันหมดเช่นนี้ ก็ย่อมไม่มีเวลาว่างที่จะใช้ร่วมกัน โอกาสที่จะสร้างสรรค์ความรัก ความเข้าใจ วามอบอุ่นก็คงยากเย็นเต็มที

ทุกคนจึงควรคิดที่จะมีเวลาว่างร่วมกัน เพื่อจะได้ทำอะไรต่อมิอะไรด้วยกันบ้าง เพราะการใช้เวลาว่างร่วมกัน จะช่วยทำให้สมาชิกภายในครอบครัวใกล้ชิดกัน อย่างน้อยก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือแม้แต่ การถกเถียง กันบ้างขณะที่ใช้เวลาว่างร่วมกัน ก็นับว่าเป็นเรื่องดี

เพราะ การถกเถียงภายในครอบครัว ถึงบางเรื่องบางราวจะมีส่วนทำให้ทุกคนในครอบครัว รู้จักปรับเหตุปรับผล ปรับอารมณ์ ปรับความรู้สึกของกันและกัน สำหรับคนอยู่ด้วยกันทุกวันแบบครอบครัวนั้น การใช้เวลาว่าง พูดคุยกัน จะเป็น ปัจจัยพื้นฐาน ของการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ได้เป็นอย่างดี

อีกวิธีการหนึ่งซึ่งไม่ควรละเลย คือ การใช้เวลาว่างเพื่อ เล่นกีฬาด้วยกัน การเล่นกีฬานอกจากจะได้ประโยชน์ ในเรื่องสุขภาพของร่างกายแล้ว กีฬาจะมีส่วนช่วย พัฒนาความสัมพันธ์กันภายในครอบครัวได้อย่างดี

การใช้เวลาว่างร่วมกันนี้ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ไม่น่าจะปฏิบัติไม่ได้ ถ้าไม่หลอกตัวเองกันจนเกินไป ลองถามตัวเองดูทีซิว่า เราใช้เวลาว่างร่วมกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาภายในครอบครัวมากน้อยแค่ไหน

ถ้าคิดว่ายังใช้เวลาว่างร่วมกันน้อย ก็ควรจะค่อยๆ ปรับให้มากขึ้น แต่ก็ไม่ต้องถึงกับมากจนไม่มีเวลาเป็นของตัวของตัวเอง จะให้ดี ก็อาจจะมีเวลาว่างให้ตัวเองสักครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่ง ก็ใช้ร่วมกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ถ้าจัดเวลาให้ลงตัวได้แบบนี้ก็จะมี ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจเป็นครอบครัวคุณภาพ กันได้ถ้วนหน้า

ขอให้ปีใหม่นี้ เป็นปีแห่งครอบครัวคุณภาพใหม่กันทุกๆ บ้าน ตลอดชั่วกาลนานเทอญ


[ BACK TO LIST]

[Home] [ เพศ] [ครอบครัว] [ ผู้สูงวัย ] [วัยรุ่น] [คุมกำเนิด] [ โรคสตรี ] [กามโรค] [เกย์] [ law ][ คัดลอกจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบด ีที่30 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ ]