บทความเกี่ยวกับ คู่มือเลี้ยงลูก
คนเป็นคนที่ - 5358 [Date : 03 ม.ค. 2551 ]   
 
กังวล…ลูกชักทุกครั้งที่มีไข้
 
วันที่ 03 ม.ค. 2551   โดย รศ.นพ.ประสบศรี อึ้งถาวร
 
 

 

 

Q - เวลาลูกไข้ขึ้นมักจะชัก ถ้าลูกชักทุกครั้งที่เป็นไข้ มีผลกับร่างกายหรือสมองหรือเปล่า เพราะเคยได้ยินคนพูดว่าชักมากๆ ไม่ดีต่อสมอง

พ่อลูก 1/กรุงเทพฯ

 

A - คุณพ่อไม่ได้เล่ารายละเอียดให้หมอฟังว่าลูกอายุเท่าไร รวมทั้งเวลาที่ลูกตัวร้อนแล้วมีอาการชักความถี่ของการชักมากน้อยแค่ไหน เพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้หมอสามารถวิเคราะห์ได้ว่าชักแบบนี้เป็นการชักที่ไม่รุนแรงหรือเป็นการชักที่จำเป็นต้องรับประทานยารักษาโรคต่อไป

ดังนั้นหมอจะพูดคร่าวๆ ว่าในกรณีเด็กที่เป็นโรคชักซึ่งมาจากอาการตัวร้อนมักพบในช่วงอายุ 5 ขวบ อาการชักไม่เกิน 24-48 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เด็กจะชักระยะสั้น หลังจากนั้นแล้วก็จะมีสติเป็นปกติ การชักลักษณะนี้ไม่มีผลกระทบด้านสมองแต่อย่างใด เด็กส่วนน้อยเท่านั้นที่มีไข้แล้วชักและส่งผลที่ก่อให้ความผิดปกติของคลื่นสมองได้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาตรวจวินิจฉัยอย่างชัดเจน และบางครั้งจะต้องใช้ยารักษาโรคลมชักป้องกันไปด้วยจนกระทั่งมีอายุเพิ่มขึ้น จึงสามารถหยุดยาได้ โดยทั่วไปเวลาที่เด็กมีไข้แล้วชักมักไม่เป็นซ้ำหลายครั้ง ดังนั้น การป้องกันก็คงไม่ต้องให้ยารักษาโรคชักในช่วงที่เด็กมีอาการชักครั้งแรกๆ เพียงแต่ต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่ลูกตัวร้อนอาจมีโอกาสชักได้คุณพ่อต้องให้ยาลดไข้ เช็ดตัวให้ลูกเพื่อไข้จะได้ลดลง หากได้ดูแลอย่างใกล้ชิดช่วง 2 วันแรก จากนั้นปัญหาของโรคนี้จะค่อยๆ ลดน้อยไป

ส่วนมากเด็กอายุเกิน 6 ขวบ จะไม่มีอาการชัก นอกจากมีปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆ สำหรับปัญหาที่คุณพ่อถามว่าถ้าชักมากๆ ทำให้ไม่ดีต่อสมองหรือเปล่า เรื่องนี้เห็นจะจริงค่ะ ถ้าเด็กมีอาการชักที่ไม่ได้เกิดจากอาการไข้แต่เป็นอาการชักจากอาการอื่นๆ เด็กที่ชักเป็นเวลานานอาจทำให้สมองขาดออกซิเจนได้ ส่วนจะถึงกับชีวิตหรือไม่นั้นส่วนมากต้องเป็นอาการชักที่เกิดจากสาเหตุของสมองมากกว่าที่จะเป็นอาการชักจากตัวร้อนธรรมดาค่ะ

 
 

[ ที่มา...นิตยสารรักลูก ปีที่ 25 ฉบับที่ 298 พฤศจิกายน 2550 ]

URL Link : http://www.planpublishing.com

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]