บทความเกี่ยวกับ คุมกำเนิด
คนเป็นคนที่ - 2684 [Date : 14 เม.ย. 2553 ]   
 
ตรวจสอบวันไข่ตกด้วยตัวเอง
 
วันที่ 14 เม.ย. 2553   โดย สายฟ้า
 
 
: ตรวจสอบวันไข่ตกด้วยตัวเอง
 

ตรวจสอบวันไข่ตกด้วยตัวเอง


สตรีที่มีบุตรยากท่านใดที่ต้องการตรวจสอบวันไข่ตกเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตรเชิญอ่านทางนี้ค่ะ ปัจจุบันมีชุดตรวจหาฮอร์โมน LH เพื่อช่วยในการทำนายวันตกไข่สำหรับสตรีที่มีบุตรยากหรือต้องการเพิ่มจำนวนบุตร ออกวางจำหน่ายแล้วค่ะ ชุดทดสอบดังกล่าวนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำมาทดสอบด้วยตัวเองที่บ้านได้


การเลือกช่วงเวลาในการทดสอบ
1. เลือกช่วงที่จะใช้ปัสสาวะมาทำการทดสอบระหว่าง 10.00-20.00 น. ควรเลือกใช้ช่วงเวลาเดิมตลอดของการทำการทดสอบ

2. การคำนวณหาวันที่จะเริ่มต้นทำการทดสอบหาระดับ LH Surge (ระดับฮอร์โมนขึ้นสูงสุด) ในสตรีที่รอบเดือนมาปกติให้หาค่าเฉลี่ยจำนวนวันของรอบเดือนมาในแต่ละครั้ง (ปกติจะอยู่ในช่วงประมาณ 28 วัน/รอบเดือน) ให้ลบออกด้วยค่าตัวเลข 17 เช่น 28-17 = 11 นั่นคือ ให้เริ่มนับไป 11 วันหลังจากวันแรกที่ประจำเดือนมา ตัวอย่าง ประจำเดือนเริ่มมาวันที่ 1 เราจะเริ่มทำการทดสอบครั้งแรกวันที่ 12 และทำการตรวจติดต่อกันไปทุกวัน จนได้วันที่มีความเข้มที่เท่ากันหรือมากกว่า เมื่อได้วันที่ฮอร์โมน LH ขึ้นสูงสุดแล้ว ภายในช่วง 24-36 ชั่วโมง จะเป็นช่วงที่มีการตกไข่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือช่วงที่มีโอกาสมีบุตรสูงสุดของรอบๆ นั้น เป็นโอกาสที่สเปิร์ม และไข่มาพบกันและเกิดการปฏิสนธิขึ้น

วิธีทำการทดสอบ
เริ่มจากเก็บตัวอย่างปัสสาวะลงในถ้วยสำหรับใส่ปัสสาวะ นำชุดทดสอบออกมา ชุดทดสอบจะมีให้เลือก 2 ชนิด คือ

1. แบบแถบตรวจ (Strip) แบบแถบตรวจนี้ให้จับที่ด้ามจับ ห้ามจับที่บริเวณส่วนกลางของแถบตรวจ ให้ใช้ด้านที่มีหัวลูกศรจุ่มลงในปัสสาวะ สังเกตระดับปัสสาวะไม่ควรสูงเกินกว่าเส้นบอกระดับสูงสุด เพราะจะทำให้ชุดทดสอบเสียได้

2. แบบตลับทดสอบ (Pack) ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย ดูดปัสสาวะที่ต้องการทดสอบ นำมาหยดลงในช่อง “S” ช่องใส่ตัวอย่างจำนวน 3 หยด รอสังเกตผลการตรวจครั้งแรก 10 นาที ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 5 นาที ไม่ควรอ่านผลนานเกินกว่า 15 นาที

การอ่านผลทดสอบ

ผลเป็นลบ (Negative) ความเข้มของสีเส้นล่าง (ผู้ทดสอบ) มีความเข้มของสีน้อยกว่าเส้นบน (เส้นมาตรฐาน)

ผลเป็นบวก (Positive) ความเข้มของสีเส้นล่าง (ผู้ทดสอบ) มีความเข้มมากกว่าเส้นบน (เส้นมาตรฐาน)


แถบสีบอกระดับฮอร์โมน โดยการเปรียบเทียบระดับความเข้มของแถบสีที่เกิดขึ้นระหว่างแถบด้านล่าง (แถบผู้ทดสอบ) หรือโซน T ของตลับทดสอบกับแถบสีด้านบนหรือโซน C ของตลับทดสอบ (แถบมาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบ) หากแถบสีของผู้ทดสอบ (แถบล่าง) หรือบริเวณโซน T ของตลับ ไม่มีสีหรือมีระดับของสีจางกว่าแถบมาตรฐาน แสดงว่ายังอยู่ในระดับฮอร์โมน LH ปกติ หากแถบสีของผู้ทดสอบ (แถบล่าง) หรือบริเวณโซน T ของตลับ มีสีเท่ากัน หรือมีระดับสีเข้มมากกว่าแถบมาตรฐานแสดงว่าอยู่ในระดับฮอร์โมน LH ขึ้นสูง (LH Surge)


ข้อดีของเทคโนโลยีการทดสอบวันตกไข่แบบโฮมเทส

เป็นการทดสอบที่ใช้หลักการทันสมัย CICA Technique ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง สะดวก และง่ายกว่าแบบเดิมหรือแบบ Basal Body Temperature ที่ใช้วิธีวัดอุณหภูมิของร่างกายในช่วงตื่นนอนเป็นเวลาหลายเดือน


(update 3 มีนาคม 2005)
[ ที่มา... นิตยสารบันทึกคุณแม่ ปีที่ 11 กันยายน 2547 ]
 
 

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors48/lady_test001.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]