บทความเกี่ยวกับ คุมกำเนิด
คนเป็นคนที่ - 5463 [Date : 14 เม.ย. 2553 ]   
 
ต่อหมัน
 
วันที่ 14 เม.ย. 2553   โดย นพ.รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
 
 
ต่อหมัน
 

ต่อหมัน


"ทำหมัน" หมายถึงการคุมกำเนิดแบบถาวร เพราะโดยหลักการการทำหมันทั้งชายและหญิงนั้น เขาจะตัดท่อแล้วผูกเหมือนถนนที่สะพานขาดนั้นแหละครับ

แต่กระนั้นก็ตามมีคนที่ทำหมันแล้ว กลับเปลี่ยนใจทีหลัง มาให้หมอต่อหมัน แต่ละคนก็มีเหตุผลต่างๆ กันไป บางคนเศรษฐฐานะดีขึ้น บางคนแต่งงานใหม่อยากมีลูกกับสามีใหม่ บางคนมีลูกน้อยแล้วลูกเสียชีวิต ก็อยากมีลูกเพิ่ม ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้

ตารางสรุปเหตุผลในการต่อหมันหญิง

เหตุผลร้อยละ
แต่งงานใหม่
73
บุตรเสียชีวิต
13
ต้องการบุตรเพิ่ม
6
อื่นๆ
8
รวม
100

การต่อหมันหญิงต้องใช้เทคนิคทางจุลศัลยกรรม (microsurgery) คือ ต้องใช้กล้องที่ขยายช่วยในการผ่าตัด เพราะรูหรือท่อนำไข่เล็กมาก ไม่สามารถผ่าตัดด้วยตาเปล่าแบบการผ่าตัดธรรมดาๆ ได้ ดังนั้นการผ่าตัดนี้จึงมิใช่ทำใด้ทุกโรงพยาบาล ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษ และแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว แม้กระนั้นผลการผ่าตัดก็ไม่ดีนัก ผลการผ่าตัดไม่ได้หมายถึงต่อไม่ติดนะครับ ติดทุกรายครับ แต่ผลสำเร็จเราหมายถึงการตั้งครรภ์สำเร็จหลังการต่อครับ

ผลสำเร็จดังกล่าวนอกจากเครื่องมือและฝีแห้งแล้วยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ต่อหมัน, เทคนิคทำหมัน,ระยะเวลาที่ทำด้วย

ตารางผลสำเร็จการต่อหมันหญิงตามตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่ต่อหมันหญิงอัตราตั้งครรภ์ (%)
Isthmic-isthmic
77
Isthmic-cornual
73
Isthmic-ampullary
58
Amullar-cornual
57
Ampullar-ampullar
44

หมายเหตุ อ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรครับ อย่าไปกังวล

เทคนิคการทำหมัน ก็มีผลต่อความสำเร็จ ถ้าทำหมันด้วยวิธีคลิปห่วงรัด ต่อแล้วตั้งครรภ์ได้ 70-80% แต่ถ้าทำหมันด้วยวิธี Pomeroy อัตราผลสำเร็จก็น้อยลง ถ้าทำหมันด้วยเทคนิคจี้ตัดด้วยไฟฟ้า จะได้ผลต่ำสุด

อย่างไรก็ตามการต่อหมันหญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้สูงเช่นกัน หมายความว่า มีการปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนไม่สามารถเคลื่อนผ่านจุดที่ต่อได้ ก็เลยติดอยู่ตรงนั้นไม่สามารถไปฝังตัวในโพรงมดลูกได้ ก็เลยเป็นท้องนอกมดลูก ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าช่วยไม่ทัน

การแก้หมันชายก็เช่นเดียวกันหมันหญิง ต้องใช้เทคนิคจุลศัลยกรรมเช่นกัน อัตราการตั้งครรภ์หลังการแก้หมันชายมีมากกว่าครึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องแก้ภายใน 3 ปีนับแต่ทำหมัน ถ้ามาแก้หลังจากทำไปแล้ว 10 ปี ผลสำเร็จทำให้เกิดการตั้งครรภ์มีเพียงร้อยละ 30

ดังนั้นถ้าจะทำหมันจึงต้องคิดให้ดีๆ เสียก่อนจะได้ไม่ต้องมาเจ็บตัวภายหลัง ส่วนท่านที่คิดจะทำหมันแบบ "ชั่วคราว" นั้นอย่าได้ไปคิดเลยครับ เพราะถ้าคุณยังไม่มีลูก หมอไม่ยอมทำให้คุณเด็ดขาด

นพ.รุ่งโรจน์ ตรีนิติ

 
 

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors/lady_sterile02.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]