บทความเกี่ยวกับ คุมกำเนิด
คนเป็นคนที่ - 6061 [Date : 14 เม.ย. 2553 ]   
 
คำถามเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิด
 
วันที่ 14 เม.ย. 2553   โดย นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตรีนิติ
 
 
คำถามเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิด
 

คลินิกรัก Clinic Love for Happy Family

ยาเม็ดคุมกำเนิด : คำถามที่ถามบ่อยๆ

 • จะเริ่มกินอย่างไร
  • กรณีปกติทั่วไป ยาคุมทุกชนิด แผงแรกเม็ดแรกให้เริ่มกินภายใน 5 วัน นับจากวันแรกที่มีรอบเดือน (ยิ่งกินเร็วยิ่งดี แต่ก็อาจเริ่มช้า กินเม็ดแรกในวันที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 หรือที่ 5 ก็ยังได้) มิฉะนั้นจะยับยั้งไข่ตกไม่ทันในรอบนั้น ยกเว้นยาคุมแบบ 20 ไมโครกรัมควรเริ่มตั้งแต่วันแรกที่รอบเดือนมา เมื่อเริ่มกินยาคุมแล้ว ก็สามารถมีผลคุมกำเนิดได้ตั้งแต่แผงแรกทันที ไม่ต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นช่วย ทั้งสามารถหลั่งภายในช่องคลอดได้เลย และไม่ต้องไปนับวันปลอดภัย (7หน้า 7 หลัง)อีกต่อไป

   เมื่อเริ่มกินยาคุมแล้ว ให้กินไปเรื่อยๆเรียงไปตามลูกศร ระหว่างกำลังกินยา ถ้ารอบเดือนมากระปริบกระปรอยก็ไม่ต้องหยุดยา เดินหน้ากินต่อไปเรื่อยๆ จนหมดแผง หมดแผงแล้ว ถ้าเป็นแบบ 28 เม็ดวันรุ่งขึ้นให้กินแผงใหม่ต่อทันที ไม่ต้องรอรอบเดือน ไม่ว่ารอบเดือนจะมาหรือไม่มา รอบเดือนจะหยุดหรือไม่หยุดก็ตาม ถ้าเป็นแบบ 21 เม็ดหมดแผงแล้ว (ปกติหมดเม็ดที่ 21 แล้ว อีก 2-3 วันรอบเดือนก็จะมา) เว้นไม่กิน 7 วัน เมื่อครบ 7 วันที่ไม่กินแล้ว วันที่ 8 ให้เริ่มแผงใหม่ทันที ไม่ว่ารอบเดือนจะมาหรือไม่มา รอบเดือนจะหยุดหรือไม่หยุดและระหว่างที่ไม่กินยา 7 วันนั้น ก็สามารถมีเพศสสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะตั้งครรภ์ (มีบางยี่ห้อที่อาจมี 22 เม็ด ก็เว้น 6 วัน)

   กรณีที่เริ่มกินไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เช่นรอบเดือนยังไม่มา หรือมีเลือดมาแต่ไม่ใช่มาตามปกติ เช่นเป็นผลจากยาคุมฉุกเฉิน แล้วเริ่มยาคุมแบบปกติ อย่างนี้แผงแรกยังไม่ได้ผล แต่ก็ให้กินต่อไปจนหมดแผง ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็ใช้ถุงยางอนามัยเสริมไปอีกแรงช่วยไปด้วย พอต่อแผงใหม่แล้วก็จะมีประสิทธิภาพเต็ม
  • กรณีหลังคลอดบุตร โดยปกติหลังคลอดบุตร 6 สัปดาห์ไข่ก็จะตกเป็นครั้งแรก ดังนั้นจึงควรเริ่ม 4-6 สัปดาห์หลังคลอด แต่ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็อาจเริ่มกินช้ากว่านี้ได้
  • กรณีแท้งบุตร
   1. ถ้าท้องน้อยกว่า 12 สัปดาห์ (3 เดือน) จะมีไข่ตกทันทีในรอบเดือนถัดมา ดังนั้นต้องเริ่มกินทันทีหลังแท้ง
   2. แต่ถ้าแท้งเมื่อท้องได้ 12-28 สัปดาห์ (3-7 เดือน) ไข่จะตกราว 3 สัปดาห์หลังแท้ง จึงควรกิน ภายในสัปดาห์แรกหลังแท้ง

 • กินแล้วเมื่อไหร่ จะคุมกำเนิดได้
  แผงแรก ถ้ากินภายใน 5 วันนับจากวันแรกที่รอบเดือนมา ก็สามารถมีผลคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่กินเลยครับ

 • กินภายใน 5 วันแปลว่า...
  นับวันแรกที่รอบเดือนมา เป็นวันที่ 1 ก็เริ่มกินได้เลย แต่ถ้าไม่ทันได้กินวันแรก จะเริ่มเม็ดแรกวันที่ 2 หรือวันที่ 3 หรือวันที่ 4 หรือแม้แต่วันที่ 5 ก็ยังได้ แต่ถ้าเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ำ ควรเริ่มวันแรกๆเลยจะดีกว่าเริ่มวันหลังๆ (พูดถึงเฉพาะแผงแรก)

 • กรณีที่เริ่มแผงแรก ไม่ได้เริ่มจากรอบเดือนปกติ
  เช่น กินยาคุมฉุกเฉินแล้วเลือดออก กินยาฮอร์โมนแล้วเลือดออก (ไม่ใช่รอบเดือนที่มาตามปกติ) ถ้าเริ่มกินกรณีนี้ เฉพาะแผงแรกควรใช้ถุงยางอนามัยไปก่อน จนกว่าจะถึงแผงสองจึงจะมั่นใจได้

 • กินมาหลายแผงแล้ว แต่แผงนี้เริ่มช้า
  กรณีที่กินแบบ 28 เม็ด วันรุ่งขึ้นต้องเริ่มแผงใหม่ แต่ไม่ได้เริ่ม ไปเริ่มในอีกวันรุ่งขึ้น หรือกรณี 21 เม็ด เว้น 7 วัน ต้องเริ่มแผงใหม่วันที่ 8 แต่ไปเริ่มวันที่ 9 (เริ่มช้าไป 1วัน) กรณีอย่างนี้ ประสิทธิภาพอาจไม่เต็มร้อย ถ้าอยู่ในสถานะที่มีท้องไม่ได้โดยเด็ดขาด ควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยจนกว่าจะหมดแผง

 • การเริ่มกินยาคุมช้ากว่ากำหนด
  ถ้าเริ่มกินแผงแรกช้ากว่า 5 วัน (นับจากวันแรกที่รอบเดือนมา) เช่นกินวันที่ 6 - 7 หรือต่อยาคุมแผงใหม่ช้าไป 1 - 2 วัน กรณีอย่างนี้ ประสิทธิภาพของยาคุมแผงนี้ก็จะไม่แน่นอนแล้ว แต่ก็แนะนำให้กินต่อไป เพียงแต่แผงนี้ควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยไปก่อนจนกว่าจะหมดแผง

 • 21 กับ 28 เม็ดต่างกันอย่างไร
  แบบ 21 เม็ด มียา 21 เม็ด(เหมือนกันทุกเม็ด จะแกะใส่กล่องก็ได้ กินเม็ดไหนก่อนก็ได้) แบบ 28 เม็ด มีตัวยา 21 เม็ด อีก 7 เม็ดเป็นเม็ดแป้ง ใส่ไว้เพื่อให้กินต่อเนื่อง จะได้ไม่หลงลืม

 • ถ้ากินแบบ 21 เม็ด ช่วงที่หยุดยา 7 วัน คุมได้ไหม
  ได้ครับ ช่วงที่ไม่กิน 7 เม็ดก็สามารถมีผลคุมกำเนิดได้ ไม่ต้องห่วง

 • กินแบบ 21 เม็ด กินหมดแผงแล้วต้องรอให้เลือดมาแล้วค่อยกินต่อใช่ไหม
  ไม่ใช่ครับ กินครบ 21 เม็ด หยุดกิน 7 วัน ครบ 7 วันแล้ว ไม่ว่ารอบเดือนจะมาหรือไม่มา เลือดจะหยุดหรือไม่หยุด วันที่ 8 กินแผงใหม่ต่อเลยครับ (ถ้าเป็นแบบ 22 เม็ด ก็เว้นแค่ 6 วัน)

 • กินแบบ 21 เม็ด เว้นไม่ครบ 7 วันแล้วกินแผงใหม่ต่อ
  อยากทราบว่า การทานยาคุมชนิด 21 เม็ด หลังจากกินหมดแผงแล้วต้องหยุดทาน 7 วัน แต่พอดีดิฉันลืมวันเลยกินก่อน คือ หมดวันศุกร์ต้องกินวันเสาร์ แต่ดิฉันไปกินวันศุกร์จะมีผลอย่างไรค่ะ และต้องทำอย่างไร
  ไม่เป็นไรครับ กินต่อได้เลย ประสิทธิภาพยังเหมือนเดิม

 • ยาคุม 21 เม็ด กินหมด 21 เม็ดแล้วต้องเว้น 7 วัน ทำไมไม่เว้น 5วันอย่างแผงแรก
  แผงแรกเป็นการเริ่มใหม่ แต่ในแผงต่อๆไปมีระดับยาอยู่ในร่างกายแล้ว พอเริ่มแผงใหม่ก็สามารถเพิ่มระดับยาได้อย่างรวดเร็ว (ระดับยาที่สูงพอจะยับยั้งไข่ตก) ไม่เหมือนแผงแรกที่เริ่มจากศูนย์ และอีกอย่างก็เพื่อให้ครบรอบรอบละ 28 วัน

 • ยาคุม 21 เม็ด กินหมด 21 เม็ดแล้วเว้นมากว่า 7 วันได้ไหม
  ทำอย่างนั้น ความปลอดภัยจะน้อยลง ประสิทธิภาพของยาอาจลดลง แต่ถ้าทำไปแล้ว เช่น ลืมกินวันที่ 8 มากินวันที่ 9 หรือ 10 หรือ 11(ช้าไป 3 วัน) อย่างนี้ควรใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง(ถ้าอยู่ในสถานะที่มีท้องไม่ได้โดยเด็ดขาด)

 • กินยาคุมแบบ21เม็ด หมดไป7 วันแล้ว รอบเดือนยังไม่มา ทำไง
  หยุดครบ 7 วันแล้ว กินแผงใหม่ต่อทันที โดยไม่ต้องไปคำนึงเรื่องเลือด (ถ้ากินถูกต้องแล้ว)

 • กินยาคุมแบบ21เม็ด อยากเลื่อนประจำเดือน
  กรณีที่กินยาหมด 21 เม็ดแล้วมีความจำเป็น ไม่ต้องการให้มีเลือดมาในช่วงหยุดยา (เช่นแฟนมา) ก็กินต่อแผงใหม่ 42 เม็ดต่อเนื่องกันไปได้เลย พอหมด 42 เม็ดค่อยเว้นไม่กิน 7 วัน ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดก็ยังมีเหมือนเดิม (ถ้าเป็นแบบ28เม็ด 7 เม็ดสุดท้ายเด็ดทิ้งไปได้เลย)

 • ยาคุมที่มี 28 เม็ด เราจะไม่ทาน 7 เม็ดสุดท้ายได้หรือเปล่าคะ
  ทานยาคุมเมอซิลอนค่ะ ตอนนี้อยู่ในช่วง 7 เม็ดสุดท้าย เราจะไม่ทาน 7 เม็ดนี้ได้หรือเปล่าคะ เว้นไว้ 7 วันแล้วค่อยทานแผงใหม่
  ตอบ ถ้าไม่กลัวลืม ไม่กลัวสับสนไม่กินก็ได้ แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เลือกแบบ 21 เม็ด(ถ้ายี่ห้อนั้นมีให้เลือก)

 • กินย้อนศร ทำไง
  กรณีที่กินยาคุมแบบ ตารางที่ 2 หรือ 3 ยา 21 เม็ดแรกเหมือนกันหมด จะสลับกินเม็ดไหนก็ได้ แต่ที่ให้กินเรียงกันไป ก็เพื่อความสะดวกและกันลืม สมมุติต้องกินเม็ดที่ 8 แต่กลับไปกินเม็ดที่21 ก็ไม่เป็นไรครับ วันที่ 9 ก็กินของวันที่9 พอถึงวันที่ 21 ก็กลับมากินเม็ดที่ 8 ที่ข้ามไป ทั้งนี้ก็เพราะทุกเม็ดทีตัวยาเหมือนกัน ขนาดยาเท่ากัน
  แต่ถ้าเป็นยาคุมแบบตารางที่ 4 ตัวยาแต่ละเม็ดจะมีขนาดไม่เท่ากัน วันที่9 ให้กลับไปกินเม็ดที 9 แล้วกินต่อๆไป ช่วงนี้ถ้าทีเพศสัมพันธ์ ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยจนกว่าจะหมดแผง

 • ทำยาหายไปหนึ่งเม็ด
  กรณีแบบ 21 เม็ด ให้ซื้ออีกแผง แกะมาหนึ่งเม็ด เม็ดไหนก็ได้ เอามาเสริมเม็ดที่หาย (ทุกเม็ดมีตัวยาเหมือนกันหมด) ยาแผงที่แกะมาแล้ว เก็บไว้เป็นอะไหล่(เผื่อแผงอื่นหายอีก)
  กรณีแบบ 28 เม็ด ถ้าเป็นเม็ดแป้งหาย ก็เว้นไม่ต้องกินในวันของเม็ดที่หาย
  กรณีแบบ 28 เม็ด เม็ดที่เป็นตัวยาหาย ก็ทำแบบเดียวกับแบบ 21 เม็ด
  กรณีแบบตารางที่ 4 ที่ตัวยาแต่ละเม็ดไม่เหมือนกัน ให้กินต่อไป ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ ให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยไปก่อน จนกว่าจะหมดแผง

 • ไปต่างจังหวัด แต่ลืมเอายาไป ทำอย่างไร
  ซื้อแผงใหม่ครับ ถ้าเป็นยาคุมแบบตารางที่ 2 หรือ 3 ก็หยิบเม็ดไหนก็ได้ใน 21 เม็ดแรกกินต่อไปเลย เมื่อกลับมาก็แกะแผงเก่าเท่าจำนวนที่กินที่ต่างจังหวัดทิ้ง แล้วกินแผงเก่าต่อ (ส่วนแผงใหม่ที่เหลือจะเก็บไว้เป็นยาสำรองก็ได้)
  แต่ถ้าเป็นยาคุมแบบตารางที่ 4 (ซึ่งตัวยาในแต่ละเม็ดมีปริมาณยาไม่เท่ากัน) ให้ซื้อแผงใหม่แล้วกินต่อตรงที่ต้องกินต่อ ให้ตรงเม็ดกัน แล้วใช้แผงใหม่ต่อไปเลย แผงเก่าทิ้งไป

 • จะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม
  กินแผงเก่าต่อให้หมดแผงแล้วค่อยเปลี่ยนครับ ถ้าเป็นแบบ 21 เม็ดกินหมดแล้ว เว้น 7 วันแล้วต่อแผงใหม่ ถ้าเป็นแบบ 28 เม็ดกินหมด 28 เม็ดแล้วต่อแผงใหม่ทันที ไม่ว่ายี่ห้อใหม่จะมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากับแบบเก่าหรือไม่ก็ตาม

 • เปลี่ยนจากแบบ28เม็ด มาเป็น21 เม็ดอีกยี่ห้อ ทำอย่างไร
  กินยาคุมแบบ 28 เม็ดครบ28เม็ดแล้วก็เริ่มแผงใหม่แบบ21เม็ดได้เลย ประสิทธิภาพก็ยังต่อเนื่อง

 • เปลี่ยนจากแบบ21เม็ด มาเป็น21 เม็ดอีกยี่ห้อ ทำอย่างไร
  กินยาคุมแบบ 21 เม็ดยี่ห้อเดิมครบ21เม็ดแล้ว เว้น7วัน ก็เอายี่ห้อใหม่มากินต่อได้เลย แต่ถ้าสองยี่ห้อมีปริมาณยาไม่เท่ากัน ก็อาจทำให้มีเลือดออกได้ ก็ไม่ต้องพะวง

 • หมดความจำเป็นต้องคุมกำเนิดแล้ว จะหยุดเลยได้ไหม
  ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงอะไรที่รุนแรง ก็ควรกินต่อให้หมดแผงแล้วค่อยหยุดครับ ถ้าหยุดกลางแผงก็จะมีเลือดออก

 • หยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้ว เมื่อไหร่จะท้องได้
  หยุดกินยาเมื่อไหร่ ความสามารถในการสืบเผ่าพันธุ์ก็จะกลับมาทันที ถ้าพร้อมจะมีบุตรก็สามารถมีบุตรได้ทันที ไม่มีสารตกค้างใดๆที่จะมีผลกับทารก

 • หยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้ว เมื่อไหร่จะมีรอบเดือน
  โดยทั่วไป เดือนต่อมา(ถ้าไม่ท้องเสียก่อน) รอบเดือนก็จะมา ยกเว้นรายที่กินมานานหลายๆปี รังไข่ไม่ได้ทำงานมานาน อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน หรือสองสามเดือนกว่ารอบเดือนจะมาอีกครั้ง ซึ่งก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร

 • แฟนไม่อยู่ หยุดกินเดือนสองเดือนดีไหม
  ไม่ดีครับ คนที่กินยาคุมหลายแผงมาแล้ว พอหยุดยา เดือนต่อมาเลือดอาจไม่มา หรือมาช้าได้ พอแฟนกลับมา ยังไม่ทันได้เริ่มกินยาคุม(เพราะรอบเดือนยังไม่มา) ก็เลยไม่ได้คุม แล้วก็มาถามว่า อย่างนี้จะท้องไหม ดังนั้น ถ้าจะหยุดกินชั่วคราวแค่เดือนสองเดือน จึงแนะนำว่า กินต่อเนื่องไปดีกว่า

 • สามีไปต่างประเทศ หรือไปต่างจังหวัด จะหยุดกินยาคุมได้ไหม
  หยุดกินได้ครับ ในกรณีที่ไปนานหลายเดือน แต่ต้องกินให้หมดแผงแล้วค่อยหยุด แต่ถ้าไปไม่กี่วันหรือไม่ถึงเดือนก็ไม่ควรหยุด
  แต่ถ้าสามีไปหลายเดือน และเมื่อสามีกลับมาแล้วจะยังต้องการคุมกำเนิดแบบกินยาเม็ดคุมกำเนิดต่อ ก็ต้องวางแผนล่วงหน้า เช่น สามีจะกลับมาเดือนหน้า ซึ่งตอนนั้นรอบเดือนยังไม่ทันจะมา เดือนนี้รอบเดือนมาแล้ว ก็เริ่มกินเม็ดแรกทันทีที่รอบเดือนมาคือต้องกินรอไว้เลย ไม่ใช่กลับมาแล้วพอจะมีเพศสัมพันธ์แล้วจะคุมกำเนิดแล้วค่อยกิน อย่างนั้นก็ไม่สามารถคุมได้ทัน
  แต่ถ้ากินยาคุมมานาน นานหลายปี แล้วจะหยุดกินสองสามเดือนเพราะสามีไม่อยู่ ไม่แนะนำให้หยุดกิน เพราะหลายรายรังไข่หยุดทำงานนานอาจทำให้รอบเดือนไม่มาหลายเดือน(หลังหยุดกิน) พอสามีกลับมา เมนส์ยังไม่มา ไม่สามารถเริ่มยาแผงใหม่ได้ กรณีที่กินยามานาน จึงไม่แนะนำหยุดยาชั่วคราว(สองสามเดือนที่รอสามี)

 • อายคนอื่นที่จะพกยาคุมหรือกลัวแม่เห็น ทำอย่างไร
  กรณีเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด (ยกเว้นแบบตารางที่ 4 ) ทุกเม็ดมีตัวยาเหมือนกันหมด คุณสามารถแกะเม็ดยาคุมออกจากแผง แล้วเอามาใส่ซองทั้งหมด ก็ทำให้คนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยาอะไร

 • สองสามเดือนเจอกันทีจะกินยาคุมอย่างไร
  เดือนสุดท้ายก่อนเจอกัน พอรอบเดือนมาก็เริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดรอไว้เลย เช่นเดือนหน้าจะเจอกับแฟน แต่เจอก่อนรอบเดือนจะมา(เดือนหน้า) เดือนนี้พอรอบเดือนมาก็เริ่มกินเม็ดแรกรอไว้เลย (กินต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่กินเม็ดเดียวนะครับ)
  แล้วถ้าช่วงที่เจอแฟนกะว่ารอบเดือนจะมาหรือกำลังมาจะทำอย่างไร ก็ทำแบบ...ข้างต้น เพียงแต่พอกินครบ 21 เม็ด ก็กินเม็ดแรกของแผงใหม่ต่อเนื่องกันไปเลย ถ้าเป็นแบบ 28 เม็ด(ก็ไม่ต้องกิน 7เม็ดสุดท้าย แต่ให้เอาแผงใหม่มากินต่อแทน) จะทำให้เลือดไม่มาช่วงเจอกัน
  เมื่อแฟนกลับไปแล้ว ยังไม่สามารถหยุดยาคุมได้ ต้องกินต่อจนหมดแผง แล้วจึงค่อยหยุด ไม่อย่างนั้นเลือดจะมาผิดปกติครับ

 • จะเปลี่ยนวันกินยาคุม
  บางคนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวันกิน เช่นเคยเริ่มวันศุกร เม็ดสุดท้ายหมดวันพฤหัส แล้วทำให้มีรอบเดือนมาวันเสาร์อาทิคย์ ทำให้ไม่สะดวก อยากเปลี่ยนมากินวันจันทร์ จะเปลี่ยนอย่างไร กรณีเช่นนี้ แบบ21 เม็ด แทนที่จะเว้น 7 วันแล้วค่อยกินต่อ ให้เปลี่ยนเป็นเริ่มเม็ดแรกของแผงใหม่วันจันทร์ที่อยู่ในช่วง 7 วันนั้น หรือถ้าเป็นแบบ 28 เม็ด ในช่วงเม็ดที่ 22-28 พอถึงวันจันทร์ก็ให้เริ่มแผงใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบ28เม็ด(เฉพาะแผงนั้น)

 • อยากเปลี่ยนเวลากินยาคุม
  กินแผงเดิมเวลาเดิมจนหมดแผง พอขึ้นแผงใหม่ อยากเปลี่ยนไปกินเวลาไหน เม็ดแรกก็เริ่มเวลานั้น แล้วกินเวลานั้นไปตลอดแผง

 • จริงหรือเปล่าค่ะว่าถ้ากินติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้มีบุตรยาก และแท้งง่าย
  ไม่จริงครับ แม้กินมานาน แค่ลืมกินวันสองวันก็ท้องได้แล้ว เป็นข้อพิสูจน์ว่า ท้องไม่ยาก และไม่เกี่ยวกับแท้งง่ายไม่ง่าย

 • ขอที่รู้จริงๆนะค่ะ แล้วถ้ากินยาคุมนานๆเนี่ย เด็กที่เกิดมาจะมีปัญหาหรือพิการ หรือว่าปัญญาอ่อนมั้ยคะ
  ไม่จริงครับ แม้กินมานาน ก็ไม่มีปัญหานั้น กินต่อได้เลยครับ

 • กินยาคุมได้นานแค่ไหน
  โดยปกติ ถ้าอายุยังน้อย กินได้หลายปี 5ปี 10 ปี ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ถ้ายังไม่เคยพบแพทย์ ก็ควรไปพบแพทย์บ้างเพื่อตรวจร่างกาย ดังนั้น ถ้ากินไปไม่กี่เดือน ก็ยังไม่ต้องไปกังวลว่ากินนานไป

 • ยาคุมกับอารมณ์ทางเพศและน้ำหล่อลื่น
  มีบางรายที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้ว อาจทำให้อารมณ์ทางเพศลดลง หรือบางรายอาจมีน้ำหล่อลื่นลดลงได้ (น้ำแห้ง) ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ ลองเปลี่ยนเป็นยาคุมที่มีฮอร์โมนน้อยลง อาจดีขึ้น ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็คงต้องเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดเป็นแบบอื่น

 • ฉีดยาคุม แล้วจะเปลี่ยนเป็นยากิน จะเริ่มกินเมื่อไหร่
  ครบกำหนดฉีดครั้งต่อไปวันไหนก็เริ่มกินเม็ดแรกวันนั้น การคุมกำเนิดก็ยังคงมีผลต่อเนื่อง ถึงแม้รอบเดือนยังไม่มาก็ไม่ต้องรอครับ กินไปได้เลย

 • จะซื้อกินเองได้ไหม ถ้าไม่สะดวกที่จะพบแพทย์ก็สามารถซื้อยามากินเองได้ แต่ต้องศึกษาให้รู้จริง หรือปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยา และเมื่อใช้ไป 12-18 เดือน ควรจะได้พบแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพสักครั้ง

 • เลือดออกระหว่างกินยาเม็ดคุมกำเนิด อาจมีเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างกินยาเม็ดคุมกำเนิดในแผงแรก แนะนำให้กินต่อก็จะเข้าที่เอง โดยมากมักเกิดกับคนที่กินชนิดฮอร์โมนต่ำมาก(EE20) หรือเปลี่ยนจากฮอร์โมน EE30 มาเป็นแบบ EE20
  กรณีที่กินแบบ EE20 สองแผงแล้วยังมีเลือดออกระหว่างกินยา แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ชนิดที่มีฮอร์โมนสูงขึ้น เช่นขนาด EE30-EE35
  คนกินยาเม็ดคุมกำเนิดที่มี norethisterone มีโอกาสมีเลือดออกผิดปกติระหว่างกินยามากกว่า ยาคุมที่มี levonorgestrel (อ่านเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิด)
  แต่ถ้าเลือดออกมาก หรือออกผิดปกติอยู่นาน ควรไปพบแพทย์

 • กินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วเลือดมาน้อยลงกว่าที่เคยมา
  ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะแผงแรกๆ แนะนำให้กินต่อ แผงต่อๆไปก็จะเข้าที่เอง

 • กินยาเม็ดคุมกำเนิด จะทำให้ตรวจการตั้งครรภ์ผิดพลาดไหมค่ะ
  กินยาเม็ดคุมกำเนิด ไม่ทำให้ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะเกิดการผิดพลาด

 • กินยาเม็ดคุมกำเนิด จะทำให้อ้วน อวบไหมค่ะ
  แล้วแต่คนครับ ถ้าเป็นพันธุ์อ้วน(พ่อแม่ปู่ย่าตายายอ้วน) หรือมีแนวโน้มจะอ้วนง่ายอยู่แล้ว กินไปก็เห็นผลทันตา แต่ถ้าเป็นคนผอมแห้งแรงน้อย กินไปก็ไม่อ้วน
  โดยทั่วไปยาคุมอาจทำให้อ้วน(อ้วนน้ำ) ได้ 2 -3 โล

 • ยาเม็ดคุมกำเนิดยี่ห้อไหนดีที่สุด
  ไม่มียาคุมยี่ห้อไหนดีแล้วเหมาะกับทุกๆคน คงต้องเลือกที่เหมาะกับเรา อ่านเรื่อง ยาเม็ดคุมกำเนิด

 • กินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียน จะทำอย่างไร
  ลองเปลี่ยนเวลากินมาเป็นกินหลังอาหารทันที ถ้ากินตอนเย็นหรือตอนค่ำ ก็เปลี่ยนมากินหลังอาหารเย็น (กินทันทีที่อิ่ม)
  ถ้าทำอย่างที่ว่าแล้วยังไม่หาย ก็ลองเปลี่ยนยาคุมมาเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ำมากๆ แบบ EE20 ก็น่าจะดีขึ้น แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีก ก็คงต้องปรึกษาแพทย์แล้วครับ

 • ถ้าลืมกิน
  1. ถ้าลืมกิน นึกได้เมื่อไหร่ ให้ไปหยิบเม็ดที่ลืมมากินทันที (เท่ากับกินเม็ดนั้นช้าไปหน่อย) ห้ามผัดวันอีกต่อไป แล้วกินเม็ดถัดมาตามเวลาที่เคยกิน แต่ถ้านึกได้ในเวลาที่ต้องกินอีกเม็ด ก็กินสองเม็ดควบเลย
  2. ในกรณีที่ลืมกิน 2 เม็ด ให้กิน 2 เม็ดที่ลืม แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นกินอีก1เม็ด เย็นนั้นกิน 1 เม็ด เช้าวันรุ่งขึ้นกินอีกเม็ด (เพิ่มตอนเช้า สองเช้า เช้าละเม็ด) กรณีเช่นนี้อาจทำให้รอบเดือนมากระปริบกระปรอยได้ และถ้าลืมในช่วง 1 - 7 เม็ดแรก โอกาสพลาดอาจเกิดขึ้นได้ จึงต้องใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นช่วย เช่น ถุงยางอนามัย แต่ถ้าลืมในช่วงท้ายๆหรือจะหมดแผงก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่
  3. ถ้าลืมกิน 3 เม็ด ก็จบเลยครับ หยุดยา รอให้รอบเดือนมา แล้วเริ่มแผงใหม่ภายใน 5 วัน นับจากวันแรกที่มีเลือด
  ท้องเสีย อาเจียน
  4. ถ้ากินยาแล้วอาเจียน ถ้าอาเจียนหลัง 2ชั่วโมงไปแล้วก็ไม่มีผลอะไร แต่ถ้าอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมง ก็ต้องกินซ้ำอีกเม็ด ถ้าเป็นแบบที่มีฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ด จะกินเม็ดไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นแบบ triphasic คือ แต่ละเม็ดมีฮอร์โมนไม่เท่ากัน ก็ต้องซื้ออีกแผงมาเสริมเม็ดที่อาเจียนออกไป (กินตรงเม็ดที่อาเจียน)
  5. กรณีท้องเดินหลายวัน การดูดซึมของยาจะไม่ดี ควรใช้การป้องกันวิธีอื่นช่วยด้วย (กรณีเช่นนี้อาจมีเลือดออกกระปริบกระปรอยได้)
 
 

URL Link : http://www.clinicrak.com/birthcontrol/lady_pills11.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]