บทความเกี่ยวกับ เสพสมให้สมอารมณ์หมาย
คนเป็นคนที่ - 6074 [Date : 11 เม.ย. 2553 ]   
 
คำพูดชวนหมดอารมณ์รัก
 
วันที่ 11 เม.ย. 2553   โดย นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระกฤษ์
 
 
 
 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]