บทความเกี่ยวกับ ผู้หญิง ผู้หญิง
คนเป็นคนที่ - 6820 [Date : 05 พ.ค. 2551 ]   
 
คำแนะนำสำหรับแม่ท้องอายุมาก
 
วันที่ 05 พ.ค. 2551   โดย สุชาดา
 
 

คำแนะนำสำหรับแม่ท้องอายุมาก


ปัจจุบันอัตราการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่อายุมากมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคุณแม่หลายท่านอาจจะกังวลว่าหากต้องตั้งครรภ์ในช่วงอายุมากความเสี่ยงกับปัญหาต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามวัยไปด้วยแต่หากเลี่ยงไม่ได้ การดูแลรักษาสุขภาเป็นคำตอบพื้นฐานที่จะช่วยให้การตั้งครรภ์ผ่านพ้นไปได้ แล้วในทางการแพทย์จะมีวิทยาการหรือวิธีการใดที่จะช่วยให้แม่และลูกกลุ่มนี้แข็งแรงและปลอดภัยบ้าง

ฉบับนี้จะชวนไปคุยกับคุณหมอสูติที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี นพ.เอกชัย โควาวิสารัช สูติแพทย์ลูกสอง หัวหน้างานเวชศาสตร์มารดาและทารก กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ด้วยประสบการณ์การพบคนไข้หลากหลายอายุ คุณหมอเชื่อว่าไม่ว่าคุณแม่จะอายุน้อยหรืออายุมากหากมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็จะทำให้คุณแม่ผ่านพ้นการคลอดไปได้ คุณหมอจึงแนะนำวิธีการดูแลตัวเองแทนการพึ่งพาสิ่งต่างๆ ภายนอก เพราะร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถเยียวยารักษาตัวเองเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ


อายุเท่าไหร่จึงจัดว่าอยู่ในกลุ่มแม่อายุมากแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ์คืออะไรคะ

ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์จะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 15-44 ปี ในทางการแพทย์แม่ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มแม่ที่มีอายุมาก และด้วยสภาพร่างกายที่ใช้งานมานานก็ส่งผลให้ร่างกายและอวัยวะเสื่อมไปตามกาลเวลาและอายุ

แม่ที่มีอายุมากจะมีความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง เนื้องอกในมดลูก ครรภ์เป็นพิษ รกเกาะต่ำ นอกจากนี้ทางด้านพลังงานอาจจะเกี่ยวข้องกับแรงเบ่งในช่วงคลอดด้วย ส่วนลูกก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในกลุ่มอาการดาวน์หรือภาวะดาวน์ซินโดรมมากกว่าแม่ที่อายุน้อย แต่โดยเปอร์เซ็นต์รวมที่พบโดยเด็กดาวน์ทั้งหมดแล้วก็ถือว่าพบปริมาณน้อยกว่าแม่ที่อายุน้อย เพราะเปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์ของแม่อายุมากมีปริมาณน้อยกว่านั้นเองครับ สำหรับความเสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมสำหรับแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี พบร้อยละ 0.3 อายุ 40 ปีพบประมาณร้อยละ 1 เมื่อแม่อายุน้อยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงไปอีกครับ


มียาหรือวิทยาการใดที่ช่วยให้แม่กลุ่มนี้ตั้งครรภ์อย่างราบรื่นไหมคะ

ช่วงระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ควรมาพบคุณหมอเป็นประจำตามที่คุณหมอนัด เพื่อที่หากว่าพบอาการผิดปกติก็จะสามารถรักได้ทัน คุณแม่ที่มีความเสี่ยงบางโรคคุณหมออาจจะดูแลและให้การตรวจเฉพาะเจาะจง เช่น หากคุณแม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ และตรวจอีกเมื่ออายุครรภ์ 7 เดือน หากการตรวจครั้งแรกปกติ โดยวิธีการตรวจเบาหวานำหรับคนท้องจะต่างกับคนทั่วไปคือ หมอจะให้กินน้ำตาล 50 กรัม หลังจากนั้น 1 ชั่วโมงจะวัดระดับน้ำตาล หากพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูง 140 mg/dl ก็จะตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยวิธีที่ละเอียดขึ้นยืนยันการวินิจฉัย แล้วระหว่างตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง หากคุณแม่มีภาวะแท้งคุกคาม โดยมีเลือดออกทางช่องคลอด คุณหมออาจจะให้ยากันแท้งแล้วครับ เพราะอายุครรภ์นี้ถือว่าไม่ใช่การแท้ง แต่จะถือว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนด แล้วหากตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์คุณแม่ไม่มีเลือดออกก็ไม่ควรใช้ยากันแท้ง ยาทุกชนิดมีความเสี่ยงและให้ผลข้างเคียง ดังนั้นการใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ต้องระมัดระวังอย่างมาก และปฏิบัติตามที่หมอแนะนำอย่างเคร่งครัดครับ


มีวิธีวินิจฉัยใดที่จะทำให้ทราบว่าลูกมีความผิดปกติในครรภ์ชนิดดาวน์ซินโดรมค่ะ

สำหรับการวินิจฉัยเพื่อทราบผลว่าลูกมีความผิดปกติในครรภ์ชนิดดาวน์มีหลายวิธี แต่ว่าในปัจจุบันนี้มีวิธีที่นิยมคือการเจาะน้ำคร่ำ ซึ่งสามารถเช็กได้ว่าเด็กมีอาการผิดปกติหรือไม่ โดยจะเจาะเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 16-18 สัปดาห์ การเจาะน้ำคร่ำนั้นมีความเสี่ยงที่เด็กอาจจะแท้งได้ครับ ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะเจาะหรือไม่นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจของคุณแม่และคุณพ่อก่อน ส่วนใหญ่เมื่อเจาะน้ำคร่ำแล้วผลมักจะพบว่าเด็กปลอดภัยไม่มีกลุ่มอาการดาวน์ แต่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำแล้วอาจมีความเสี่ยงที่จะแท้งมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับความชำนาญของคนเจาะ รวมถึงตำแหน่งของรกว่าอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลัง โดยความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำคือตรวจ 1,000 คน โอกาสที่จะแท้ง 5 คน

จริงๆ แล้วการตัดสินใจเจาะหรือไม่เจาะน้ำคร่ำนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับเมื่อทราบว่าลูกป่วยเป็นดาวน์ซินโดรมแล้วจะทำอย่างไรเพราะโรคนี้พ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด เนื่องจากลูกจะมีความพิการแต่กำเนิดหลายอย่าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีสติปัญญาอ่อน แต่ปัจจุบันก็มีวิธีการตรวจเลือดเพื่อดูความเสี่ยงว่าเด็กในท้องจะมีอาการผิดปกติชนิดดาวน์ซินโดรมหรือไม่ เรียกว่า Tripple Test โดยเจาะเลือดจากแม่เพื่อตรวจหาความผิดปกตาหกผลเลือดพบว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะผลของ Tripple Test เป็นเพียงการคัดกรองดาวน์ซินโดรมเท่านั้น ต่างจากการเจาะน้ำคร่ำที่เป็นการวินิจฉัยโดยตรง แต่วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการแท้งที่อาจจะเกิดจากการเจาะน้ำคร่ำได้

คุณแม่อายุมากสามารถคลอดธรรมชาติได้เหมือนคุณแม่ทั่วไปครับ แต่หากคุณแม่บางรายที่ไม่มีแรงเบ่งอาจจะมีเครื่องมือเพื่อช่วยคลอด เช่น คีมหรือเครื่องดูดสุญญากาศ ซึ่งจะช่วยในกรณีที่ศรีษะเด็กกับกระดูกเชิงกรานแม่ไม่ได้สัดส่วน โดยเป็นวิธีการช่วยเหลือตามหลักการทั่วๆ ไปของการคลอด ส่วนการผ่าคลอดในแม่อายุมากนั้น จริงอยู่ว่าการตัดสินใจผ่าคลอดจะเร็วกว่าแม่ที่อายุน้อยเพราะอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของแม่ที่อายุมากหากลูกมีอันตรายถึงชีวิต แล้วโอกาสที่จะมีลูกครั้งต่อไปจะน้อยหรือไม่มีโอกาสอีกเวลาก็เป็นได้ และกรณีที่แม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ไม่มีแรงเบ่งหรืออ้วน คุณแม่บางรายอาจกลัวเจ็บจากการคลอดแต่จริงๆ แล้วเมื่อคลอดแล้วความเจ็บที่เคยกังวลและกลัวก็จะหายไปอย่างฉับพลัน คุณแม้สามารถคลอดตามธรรมชาติได้ ผมว่าร่างกายคนเรามหัศจรรย์ แล้วแผลที่เกิดจากการคลอดธรรมชาติก็ไม่มากเท่ากับแผลผ่าคลอด ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในการผ่าตัดคลอดจะมีมากกว่าคลอดปกติ ด้วยธรรมชาติของคนก็จะช่วยเยียวตัวเองให้ดีขึ้นได้ครับ


หากอยากมีลูกเมื่ออายุมาก คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ

ต้องเริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่จะท้องเลยครับ ต้องตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องและละเอียด คือตรวจโรคที่สัมพันธ์กับอายุก่อน เช่น ตรวจอาการของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพโดยรวมทั่วไป อาจจะเจาะเลือดเพื่อเช็กระดับน้ำตาล เช็กการทำงานของอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต เป็นต้น ซึ่งหากพบว่าเป็นโรคจำเป็นต้องรักษาให้หายก่อน แล้วระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ควรทำงานหักโหม ดูแลรักษาสุขภาพเป็นประจำและหมั่นมาพบคุณหมอตามนัดเพราะหากเกิดอาการผิดปกติจะสามารถรักษาได้ทันเวลา ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุด หมอมีหน้าที่ช่วยรักษาคุณแม่ที่ปลายทาง ดังนั้นคุณแม่ควรดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับ

หากปฏิบัติได้ตามที่คุณหมอกบอกก็ถือว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้ว เพราะข้อดีของคุณแม่อายุมากนั้นก็มีไม่น้อย ทั้งในเรื่องของความพร้อม ความอดทน รวมไปถึงการมีวุฒิภาวะซึ่งจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่านั่นเอง
 
 

[ ที่มา...นิตยสาร MODERNMOM Vol.13 No.147 January 2008 ]

URL Link : http://www.panpublishing.com

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]