บทความเกี่ยวกับ สุขภาพจิต
คนเป็นคนที่ - 3832 [Date : 20 เม.ย. 2553 ]   
 
ทำ อย่างไร? เมื่อลูกน้องลาหยุดพร้อมกัน
 
วันที่ 20 เม.ย. 2553   โดย MANEE
 
 

ทำอย่างไร? เมื่อลูกน้องลาหยุดพร้อมกัน


การลาหยุดงานของลูกน้องพร้อมๆ กัน เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆ บริษัทประสบ ยิ่งใกล้เทศกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์ ช่วงปีใหม่ หรือช่วงวันหยุดที่ติดต่อกัน ลูกน้องมักจะขอลาหยุดงานแบบคาบเกี่ยวหลายๆ วัน ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่คุณไม่อาจจะปฏิเสธได้ เช่น ปีใหม่คงไม่มีงานเข้ามาหรอก บริษัทที่ติดต่อกับเราเขาก็หยุดเหมือนกัน หรือก็เหมือนมีสิทธิ์ลาพักร้อนเหลืออยู่เลยใช้ช่วงนี้เสียเลย เป็นต้น หรือถ้าไม่ให้ลา ก็มาบ่นรับหลังว่าหัวหน้างานไม่ยุติธรรม นี่เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะ… ถ้าเจอสถานการณ์เช่นที่ว่ามานี้คงจะพูดไม่ออก เกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่รู้จะให้เหตุผลกับลูกน้องอย่างไรดี แต่ทุกเหตุการณ์ย่อมมีทางออก การทำความเข้าใจกับลูกน้องจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้าทุกคนต้องกระทำเป็น อันดับแรก เพราะถ้าให้ลูกน้องคิดด้วยตัวเอง ผลที่ออกมาก็จะไม่มีใครมาทำงานช่วงเวลาดังกล่าวเลย
Tips เล็กๆ น้อยๆ ฝากบอกหัวหน้างาน ลองปฏิเสธดูค่ะ
  • สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
  • การขอหยุดยาวในช่วงวันหยุดเทศกาลนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่หัวหน้างานเองควรบอกกับลูกน้องให้ชัดเจนว่าไม่ควรหยุดพร้อมๆ กัน เพราะหัวหน้างานจะต้องรับภาระงานทุกอย่าง กรณีที่ไม่มีใครอยู่ในแผนกเลย และเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะไม่มีใครติดต่อหรือโทร เข้ามาสอบถามข้อมูล
  • หัวหน้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
  • หัว หน้างานต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องของตน ไม่ใช่ขอให้ลูกน้องทุกคนเห็นใจ ไม่ควรลาหยุดงานติดต่อกัน พร้อมๆ กัน แต่ตัวหัวหน้างานเองกลับลาหยุดซะเองกรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ลูกน้องสามารถเรียนแบบ หรืออ้างเป็นเหตุผลได้ว่า ห้ามไม่ให้หัวหน้างานหยุดเด็ดขาด แต่อาจจะหยุดเป็นบางครั้งบางช่วงเวลา ไม่ใช่ว่ามีเทศกาลที่หยุดยาวก็ขอลาหยุดทุกครั้งไป
  • สร้างความสัมพันธ์กันและกัน
  • จริงๆ แล้วเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืออีกความหมายหนึ่ง คือการทำงานด้วยใจ สิ่งที่ทุกคนในองค์กรสามารถทำได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเสียเปรียบคือ มีการนัดหมายหรือวางแผนกันล่วงหน้าว่า เทศกาลนี้ใครจะหยุดบ้าง การทำเช่นนี้จะทำให้มีลูกน้องบางส่วนที่ต้องอยู่ที่ที่ทำงาน ในฐานะหัวหน้างานอาจถือโอกาสนี้ กล่าวคำชมเชย กล่าวคำขอบคุณ หรือพาลูกน้องไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกัน ในทางกลับกัน หากลูกน้องไม่ยอมรับฟังและไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนหรือไม่สนใจใดๆ ทั้งสิ้น จะขอลาหยุดลูกเดียว… คุณไม่ควรนิ่งนอนใจให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เพราะหากทุกคนไม่มีความรับผิดชอบหรือไม่ทำงานด้วยใจ ไม่เห็นใจคนอื่นๆ ก็ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมหนึ่งที่คุณสามารถใช้ประเมิณ ผลงานของพวกเขา ในกรณีของการให้ความร่วมมือหรือการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
จะเห็นไดว่าไม่ยากเลยที่หัวหน้างานจะขอความช่วยเหลือและขอความร่วม มือกับทุกคนในองค์กร เพราะสิ่งนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ลูกน้องทุกๆ คน รู้ว่าตัวเขายังมีคุณค่าสำหรับองค์กรอยู่ หากคนใดคนหนึ่งไม่อยู่แล้วอาจทำให้งานหยุดชะงัก ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า หรือผู้ที่จะมาติดต่องานได้


(update 18 เมษายน 2006)
[ ที่มา.. นิตยสารบันทึกคุณแม่ No.150 January 2006 ]
 
 

[ ที่มา...http://www.elib-online.com/doctors49/ment_work002.html ]

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors49/ment_work002.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]