บทความเกี่ยวกับ สุขภาพจิต
คนเป็นคนที่ - 3966 [Date : 20 เม.ย. 2553 ]   
 
เป็น หัวหน้างานให้ลูกน้องรัก
 
วันที่ 20 เม.ย. 2553   โดย วารยา
 
 

เป็นหัวหน้างานให้ลูกน้องรัก


ยินดีกับคุณๆ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะ การเลื่อนตำแหน่งอาจเป็นข่าวดี ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายใหม่ในหน้าที่การงานของผู้หญิง บางคนสามารถปรับตัวปรับใจ กับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นได้ เกิดพลังอย่างใหม่ขึ้นในตัว พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคในงาน หรือสร้างงานให้เข้มข้นพร้อมแข่งขันยิ่งขึ้น
ในขณะที่หลายคนพบว่า บทบาทหัวหน้างานนั้นยากกว่าที่คิด
หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่างลูกน้องกับผู้บริหาร ต้องทำงานลักษณะกึ่งบริหาร และงานที่ต้องลงมือปฏิบัติก็ยังทิ้งไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องประสานงานระหว่างคนทั้งกลุ่มบนและล่างจากตัวลงไป เป็นตำแหน่งที่มีความเครียดสูงมากตำแหน่งหนึ่ง ยิ่งถ้าคุณๆ เป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกวัยกำลังกินกำลังกวน มีสามีที่ยังต้องการใช้เวลาร่วมกัน และไหนจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในบ้าน
นี่ยังไม่รวมเวลาส่วนตัวที่จะไปช้อปปิ้งหรือนวดหน้านวดขาขัดผิว หรือเปลี่ยนสีผม
นักจิตวิทยารวบรวมลักษณะของหัวหน้างานที่ดีไว้หลายประการ คุณเองมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่ ลองเช็กลิสต์ดูค่ะ
 • เปิดใจรู้จักตนเอง
 • คน เป็นหัวหน้า ต้องรู้จักอ่านคน การจะอ่านคนอื่นได้ก็ต้องเปิดใจกว้างที่จะอ่านตนเองได้ก่อน มองให้เห็นและรู้จักทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง ยอมรับ แล้วใช้จุดแข็งนั้นให้เต็มที่พร้อมกับพยายามปรับปรุงจุดอ่อนไปด้วย
 • พร้อมรับผิดชอบ
 • ใน ขณะที่งานต้องเสร็จ ปัญหามีให้แก้ คนอื่นๆ อาจลุกขึ้นกลับบ้านไปในเวลาเลิกงาน แต่หัวหน้างานต้องอยู่โยงรับผิดชอบปัญหาให้ลุล่วง และเมื่องานผิดพลาด ก็หัวหน้านั่นแหละที่ต้องยืดอกรับ ความรับผิดชอบนี้เองทำให้เราเติบโตในหน้าที่การงาน
 • อดทน
 • ยามที่งานมาก ล้น หรือมีปัญหาแก้ไม่ตก ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปลุกปลอบตนเองว่า “อดทน” และเดินหน้าต่อไป หลายครั้งเมื่อยังคิดหาทางออกไม่ได้ ความอดทนเป็นคาถาป้องกันความท้อแท้ที่จะช่วยให้เราผ่านปัญหานั้นๆ ไปได้
 • รักษาอารมณ์
 • ถ้าไม่ ฝึกให้ดีก่อนถึงวัยฮอร์โมนแปรปรวน ปล่อยให้อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ไปเรื่อย นั่นคือควบคุมตนเองไม่ได้ แล้วจะไปควบคุมโน้มน้าวลูกน้องได้อย่างไร หัวหน้างานอารมณ์แปรปรวนเป็นที่ระอาของลูกน้องและเป็นตัวการบั่นทอนความคิด สร้างสรรค์ของทีมงาน
 • สามารถตัดสินใจ
 • การ ตัดสินใจคือการเดินหน้า จะเดินผิดหรือถูกก็รับมันในแบบนั้น เพราะธรรมชาติของงานคือ การเผชิญปัญหา...ตัดสินใจ...แก้ไข...เดินหน้า เป็นวัฏจักร การตัดสินใจอันเฉียบขาดของหัวหน้าบางครั้งทำให้ลูกน้องฮึกเหิมในงานได้ เหมือนกัน
 • มีหลักการ
 • หัวหน้า งานที่มั่นคงในหลักการ ช่วยให้ลูกน้องได้เรียนรู้วิธีคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผลหลักการข้อใด เขาจะค่อยๆ เติบโตขึ้นเป็นกำลังของคุณในอนาคต
 • เคารพความคิดผู้อื่น
 • หัว หน้างานที่เคารพความเห็นของลูกน้อง ทำให้ลูกน้องกล้าแสดงความคิดเห็น เมื่อทีมงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แน่นอนย่อมเกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ บรรยากาศการทำงานแบบนี้น่าสนุก

คุณสมบัติเหล่านี้ ถ้าขาดข้อใดไปก็ขอให้รู้ว่าทุกข้อนั้นพัฒนาได้ ขอให้ผ่านข้อแรก เปิดใจรู้จักตนเอง แล้วพัฒนาตนเองขึ้นเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักใคร่ได้ไม่ยาก


(update 2 พฤษภาคม 2005)
[ ที่มา.. kids&family ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 กุมภาพันธ์ 2548 ]
 
 

[ ที่มา...http://www.elib-online.com/doctors48/mental_boss001.html ]

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors48/mental_boss001.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]