บทความเกี่ยวกับ วัยรุ่น
คนเป็นคนที่ - 3981 [Date : 19 เม.ย. 2553 ]   
 
วัยสิบสาม ร่างกายเปลี่ยนไปหัวใจถดถอย
 
วันที่ 19 เม.ย. 2553   โดย พัฒนา สุจริตวงศ์
 
 
 

[ ที่มา...http://www.elib-online.com/doctors2/child_teenage05.html ]

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors2/child_teenage05.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]