บทความเกี่ยวกับ วัยรุ่น
คนเป็นคนที่ - 4946 [Date : 19 เม.ย. 2553 ]   
 
ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย
 
วันที่ 19 เม.ย. 2553   โดย ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย
 
 
ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย
 

ทำอย่างไร เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย


โรคเป็นสาวก่อนวัย Precocious Puberty มักจะเกิดกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ อาการเป็นสาวก่อนวัยในที่นี้ไม่ใช่เด็กแก่แดดจากการเลี้ยงดู แต่เป็นโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็ก ทำให้เด็กมีเต้านม หรือมีประจำเดือนรังไข่และมดลูก หรืออัณฑะทำงาน และพร้อมที่จะเจริญพันธุ์

การเจริญเติบโตที่เร็วผิดปกตินี้อาจส่งผลเสียต่อเด็กหลายด้าน เช่น กระทบต่อเรื่องส่วนสูงของเด็ก (เพราะหลังจากที่มนุษย์เราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ปลายของกระดูกระหว่างข้อต่อจะถูกปิดลงทำให้หยุดลงสูง) โอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม (สันนิษฐานทางการแพทย์ว่าการมีเต้านมเร็ว จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้มาก เพราะเนื้อเยื่อเต้านมถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศหญิงเร็วขึ้น) สภาพจิตใจของเด็ก รวมถึงอันตรายจากบุคคลภายนอก เช่น กรณีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และภาวะตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม


อะไรทำให้แตกเนื้อสาวเร็ว ?

เด็กที่มีไฮโปธารามัสผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด หรือเกิดกระทบเทือนจากอุบัติเหตุได้รับการผ่าตัดหรือได้รับการฉายแสงที่สมอง หรือเป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ซึ่งอยู่ใกล้กับไฮโปธาลามัส ก็จะส่งผลให้การควบคุมการทำงานของระบบไฮโปธาลามิก (ควบคุมการผลิตฮอร์โมน) นี้ผิดเพี้ยนไประบบจึงทำงานเร็วขึ้น ก็เกิดเป็นสาวก่อนวัยขึ้นมา อีกสาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การเป็นเนื้องอกบางชนิดในช่วงแกนกลางของไฮโปธาลามัส (แกนกลางสมอง) เช่น เนื้องอก Harmatoma ซึ่งเป็นติ่งเนื้อเล็กๆ ไม่ส่งผลให้เห็นจากอาการภายนอก

แต่เนื้องอกชนิดนี้จะสามารถสร้างฮอร์โมนบางชนิดขึ้นมา และฮอร์โมนเหล่านั้นมีผลไปกระตุ้นฮอร์โมนโกนาโทรฟีน ในต่อมใต้สมอง (Pituitary) ให้ทำงานเกิดสร้างฮอร์โมนเพศขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเป็นสาวก่อนวัยได้ รวมถึงการมีซีส และเนื้องอกที่รังไข่หรืออัณฑะ หรือต่อมเพศ ซึ่งสามารถส่งผลให้เป็นสาวก่อนวัยได้เช่นกัน และท้ายสุดคือการผิดปกติของต่อมหมวกไตซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศโดยตรง กรณีนี้พบได้ในเด็กที่เป็นโรค CAH (โรคต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนเกิน)


สาเหตุจากภายนอก

ในอดีตเราจะพบว่าเด็กที่กินวิตามิน หรือยาบางชนิดที่โฆษณาว่าเด็กกินยานี้ แล้วจะโตเร็ว ซึ่งแท้จริงแล้วยานี้มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศ เมื่อกินยาประเภทดังกล่าวเข้าไป เด็กจะมีการสะสมไขมันมากขึ้นทำให้เด็กอวบขึ้น ดูโตกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน เป็นผลพวงจากการได้รับฮอร์โมนก่อนวัย

การโตก่อนวัยนั้นจะส่งผลเสียต่อระบบโครงสร้างความสูงของเด็ก กระบวนการนี้อธิบายง่ายๆ ก็คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนั้นมีอยู่ทั้งในชาย และผู้หญิงฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นการควบคุมให้ปลายของกระดูกซึ่งเจริญเติบโตอยู่ปิดลง ทำให้เด็กผู้หญิงหยุดสูงหลังจากมีประจำเดือน 2 ปี ส่วนเพศชายปลายกระดูกจะปิดช้ากว่าผู้หญิง 3-5 ปีหลังมีน้ำอสุจิ (ผู้ชายส่วนใหญ่มีโอกาสสูงกว่าผู้หญิง) ดังนั้นหากได้รับฮอร์โมนเพศดังกล่าวเข้าไปในวัยที่ไม่เหมาะสมและปริมาณมากเกินไป ก็จะส่งผลให้เด็กเกิดโรคเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวก่อนวัยได้


เป็นสาวก่อนวัยโดยไม่มีสาเหตุ

นับตั้งแต่ปี 1920 พบว่าทุก 20 ปี มนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเจริญพันธ์เร็วขึ้น ครึ่งถึง 1 ปี ของอายุเกณฑ์เดิม จนปัจจุบันเด็กผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 8 ปี ในเด็กชายเริ่มที่อายุ 9 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะโภชนาการเกิน หรือความอ้วนเพราะพบว่าเด็กที่มีร่างกายอ้วนมักจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าเด็กที่ผอม แต่ทั้งนี้การอ้วนเกิน 120 เปอร์เซ็นต์ของค่ามาตราฐานซึ่งถือว่าเป็นโรคอ้วน กลับจะส่งผลในทางกลับกันคือทำให้เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ช้า


ไก่ตัวการทำให้สวาก่อนวัย

อาหารที่ทำจาก “ไก่” ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันว่ามีการฉีดฮอร์โมนเร่งมากมายจนส่งผลมาถึงคน มีข้อมูลสนับสนุนว่า ปัจจุบันประเทศเราเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีไก่บ้านน้อยลง เหลือเพียงไก่เลี้ยงซึ่งถูกเลี้ยงให้อ้วนด้วยหัวอาหารทำให้มีปริมารไขมันในเนื้อสูงเมื่อเด็กชอบกินไก่ตามการโฆษณาของสื่อทางโทรทัศน์จึงส่งผลให้เด็กมีไขมันและโคเลสเตอรอลในร่างกายเยอะส่งผลต่อภาวะการเป็นสาวก่อนวัยดังที่ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก็เป็นได้


ชะลอวัยสาวให้ก้าวไปอย่างปกติได้อย่างไร ?

นำบุตรหลานของท่านเข้าพบแพทย์ แพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อหาความผิดปกติแล้วทำการรักษา กรรีที่ตรวจไม่พบสาเหตุ การรักษาจะทำได้เพียงการฉีดยาเพื่อชะลอการเป็นสาว เพื่อรักษาให้เด็กสามารถเจริญเติบโตตามโครงสร้างที่ควรจะเป็น และลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กที่อาจยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ยาที่ใช้ฉีดเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ขึ้น ชื่อ GnRH-agonist โดยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อเดือนละ 1 ครั้ง ฮอร์โมนชนิดนี้จะยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง มีผลให้ฮอร์โมนเพศจากรังไข่ลดลง ซึ่งยาชนิดนี้จำเป็นต้องฉีดติดต่อกันไปจนอายุประมาณ 10 - 12 ปี และเมื่อหยุดฉีดเด็กจะเริ่มเป็นสาวภายใน 3 - 6 เดือน การใช้ยาจะได้ผลก็ต่อเมื่อเด็กยังไม่มีประจำเดือน และควรรักษาก่อน 6 ขวบจะได้ผลดีที่สุด

เมื่อมีทางแก้ไขพ่อแม่ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ลูกเจริญเติบโตอย่างสมวัย.


(update 2 พฤษภาคม 2006)
[ ที่มา.. นิตยสารบันทึกคุณแม่ No.151 February 2006
 
 

[ ที่มา...http://www.elib-online.com/doctors49/child_big001.html ]

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors49/child_big001.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]