บทความเกี่ยวกับ เบี่ยงเบน
คนเป็นคนที่ - 3721 [Date : 19 เม.ย. 2553 ]   
 
การมีความต้องการเปลี่ยนเพศ
 
วันที่ 19 เม.ย. 2553   โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัทนา อารีพรรค
 
 
 

[ ที่มา...http://www.elib-online.com/doctors2/gay_transex01.html ]

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors2/gay_transex01.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]