บทความเกี่ยวกับ เบี่ยงเบน
คนเป็นคนที่ - 7776 [Date : 19 เม.ย. 2553 ]   
 
การมีความต้องการทางเพศสูง
 
วันที่ 19 เม.ย. 2553   โดย ศ.พญ.สุวัทนา อารีพรรค
 
 
การมีความต้องการทางเพศสูง
 การมีความต้องการทางเพศสูง


การมีความต้องการทางเพศสูง คือ สภาวะที่มีความต้องการร่วมเพศมากผิดปกติ ในผู้หญิงมีชื่อเรียก เป็นภาษาอังกฤษว่า นิมโฟแมเนีย (Nymphomania) ในผู้ชายเรียก แซทไทริเอสิส (Satyriasis) ผู้ป่วยมักสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยๆ อย่างยับยั้งใจไม่ได้ด้วย

ความจริงสภาวะนี้พบได้น้อยมาก แต่มักจะมีผู้กล่าวว่าเคยพบเห็น ซึ่งความจริงอาจไม่ใช่ก็ได้ นักจิตบำบัดกับนักแนะแนวชีวิตสมรสมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เกือบทุกรายที่ถูกกล่าวหาว่า มีความต้องการทางเพศสูง โดยเฉพาะนิมโฟแมเนียมักจะไม่ใช่ แต่เป็นเพราะความต้องการทางเพศ ระหว่างสามีภรรยาต่างกัน ฝ่ายหนึ่งจึงคิดว่าอีกฝ่ายผิดปกติ ทั้งที่ทั้ง 2 ฝ่ายยังอยู่ในขอบเขตที่เรียกว่าปกติ

ที่คนสนใจและพูดถึงกันมากคือ นิมโฟแมเนีย หญิงหลายคนถูกชายที่เป็นสามีหรือคู่ร่วมเพศกล่าวหา เนื่องจากผู้ชายทั่วไปพอใจกับการมีความสุขสุดยอดครั้งเดียวจากการร่วมเพศครึ่งหนึ่งๆ และจะไม่ต้องการ หรือไม่สามารถร่วมเพศได้อีกชั่วระยะหนึ่ง หญิงส่วนมากก็มักจะพอใจกับความสุขสุดยอดครั้งเดียว จากการร่วมเพศแต่ละครั้งเช่นกัน หรือบางทีแม้จะไม่มีความสุขทุกครั้ง แต่ผู้หญิงบางคน ซึ่งมีวุฒิภาวะทางเพศสมบูรณ์เต็มที่อาจไม่พอใจกับไคลแม็กซ์ (climax) ครั้งเดียว เธออาจเคยมีความสุขสุดยอด 5-20 ครั้ง หรือมากกว่าระหว่างการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นผู้ชายที่ไม่เข้าใจ ธรรมชาติของผู้หญิงดีพอจะคิดว่าหญิงพวกนี้ผิดปกติ และกล่าวหาเธอว่าเป็น นิมโฟแมเนีย

ผู้ชายอีกแบบหนึ่งคือ พวกที่ขาดความมั่นใจในตัวเองและมักมีความรู้สึกเป็นปมด้อย การที่เขาพอใจการร่วมเพศสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ในขณะที่ภรรยาหรือคู่นอนต้องการ 6-7 ครั้ง จะคุกคามความเป็นชายของเขา เพราะฉะนั้น เขาจะต่อสู้กับความรู้สึกนี้โดยโทษว่าเธอเป็นนิมโฟแมเนีย เป็นการบอกว่าเธอ "ผิดปกติ" แต่เขา "ปกติ"

ลักษณะของ นิมโฟแมเนียแท้ๆ คือ การไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศของตน จะต้องได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไร และแม้ว่าจะได้รับความสุขจากการร่วมเพศ มาหลายครั้งแล้วก็ตามในระยะเวลาใกล้ๆ กันก็ยังมีความต้องการที่จะได้รับอีก

สาเหตุ

สาเหตุทางร่างกายและจิตใจบางอย่างอาจทำให้ผู้ป่วยบางรายมีความต้องการทางเพศสูง ได้แก่

1. สาเหตุทางร่างกาย

ก. โรคของสมอง
 • ความผิดปกติของกลีบสมองส่วนขมับ (temporal lobe) เช่น โรคลมชักหรือเนื้องอกในบริเวณดังกล่าว ในโรคลมชักอาการอาจเกิดภายหลังชัก หลังให้ยาต้านอาการชัก หรือหลังการทำผ่าตัดสมองส่วนขมับ
 • ซิฟิลิสของสมอง
 • อื่นๆ เช่น โรคกลัวน้ำ (Rabies) อะโครเม็กกาลี่ มัลติเพิลสเคลอโรสิสในระยะที่อาการยังไม่ถึงขั้นสมองเสื่อม ฮันทิงตันส์โคเรีย ในระยะก่อนอาการของโรคจะปรากฏชัด และการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ข. การใช้ยาบางอย่างมากเกินไป เช่น กัญชา โคเคน แอมเฟตามีน ฮอร์โมนเพศชายเทสโตสเทอโรน และยาต้านโรคสันนิบาต (antiparkinson) บางตัว เช่น แอลโดป้า

2. สาเหตุทางจิตใจ
ก. โรคของจิตใจ
 • โรคจิตทางอารมณ์ (Affective psychoses) โดยเฉพาะแบบคลั่ง ความต้องการทางเพศจะเพิ่มมากผิดปกติ มีการร่วมเพศมากขึ้น และสำส่อนทางเพศ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 • สภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยบางรายอาจมีความต้องการทางเพศมาก ขณะที่มีอารมณ์เศร้าอย่างรุนแรง
 • โรคจิตเภท ในระยะแรกของโรคผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมีความต้องการทางเพศมากผิดปกติ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง จะแสดงออกโดยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยเกินขนาด การข่มขืนกระทำชำเรา การสำส่อนทางเพศ หรือการพยายามร่วมเพศกับเด็ก แบบของโรคจิตเภทที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้บ่อยคือ แบบธรรมดา (simple type) และแบบเฮบิฟรีนิค (herbephrenic type)
 • การติดสุรา สุราอาจทำให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมทางเพศที่ก้าวร้าว อันเป็นผลจากสุราไปกดสมองส่วนที่ควบคุมการยับยั้งอารมณ์เพศ แต่ขณะเดียวกันสุรา ก็ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสีย เพราะฉะนั้นในรายที่สมรรถภาพทางเพศยังดี สุราอาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้
 • บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมหรืออันธพาล (sociopath) คนที่มีบุคลิกภาพแบบอันธพาลอาจพบว่า มีความต้องการทางเพศสูงได้บ่อยเช่นกัน มีผู้ศึกษาคนเหล่านี้และพบว่ากว่าครึ่งมีอาการสำส่อนทางเพศ โดยเฉพาะผู้หญิง และอาจมีความวิปริตทางเพศอย่างอื่นด้วย เช่น การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในที่สาธารณะ การข่มขืนกระทำชำเรา การร่วมเพศระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต และการอวดอวัยวะเพศ
 • ปัญญาอ่อน บางคนจะมีลักษณะอารมณ์ไม่คงที่ หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และมักมีปัญหาทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศเป็นแบบขาดการยับยั้งชั่งใจ และสำส่อนทางเพศ หญิงอาจไปเป็นโสเภณี แต่ผู้ชายนอกจากสำส่อนทางเพศแล้ว ยังอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก คนชรา หรือสัตว์ด้วย
ข. ปัจจัยทางจิตวิทยา อธิบายว่าอาการนี้อาจเกิดขึ้นเพราะ
 • เป็นวิธีลดความตึงเครียดทางอารมณ์ที่มีมากเกินไปอย่างหนึ่ง โดยแสดงออกเป็นความต้องการ ร่วมเพศอย่างมาก และเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วความตึงเครียดนั้นจึงหมดไป ความตึงเครียดดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเพศ
 • ในจิตไร้สำนึกกลัวการเป็นกามตายด้าน (frigidity) หรือการเป็นรักร่วมเพศแบบแฝง (latent homosexual) จึงพยายามพิสูจน์ว่าตนเองไม่ใช่โดยการมีความต้องการทางเพศสูง
 • ตามทฤษฎีของฟรอยด์ ปัญหานี้อาจเกิดจากการที่ความขัดแย้งภายในจิตไร้สำนึกเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ทางเพศกับบิดาหรือมารดาที่เป็นเพศตรงกันข้าม ไม่ได้รับการแก้ไขในวัยเด็ก และใช้เพศตรงกันข้ามเป็นตัวกลางในการแก้แค้นพ่อ
 • สาหตุที่พบบ่อยคือความต้องการอย่างมากเหลือเกินที่จะเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับ ร่วมกับการมีทัศนคติว่าร่างกายสามารถใช้เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจ ทำให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับได้ เพราะฉะนั้นจึงใช้ร่างกายเป็นเครื่องแลกกับสิ่งที่ตนต้องการนั้น
การรักษา
1. รักษาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความผิดปกตินี้ เช่น การเป็นโรคจิต หรือการเป็นโรคของสมอง ฯลฯ
2. ใช้วิธีจิตวิเคราะห์หรือจิตบำบัดในกรณีที่อาการเกิดจากปัญหาในจิตไร้สำนึก
ตัวอย่างผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิง โสด อายุ 20 ปี การศึกษาชั้นประถมปีที่ 7 ยังไม่มีงานทำแน่นอน เริ่มมีความต้องการทางเพศ อย่างรุนแรงตั้งแต่อายุ 13 ปี

ผู้ป่วยเป็นลูกคนที่ 3 ในจำนวน 4 คน มีพี่สาว 1 คน และน้องสาว 1 คน บิดาและมารดาอายุเท่ากัน คือ 45 ปี แต่บิดาเสียชีวิตไปแล้ว 7 ปี มีอาชีพขายของเบ็ดเตล็ด และทะเลาะกันเป็นประจำ บิดาเป็นคนเจ้าอารมณ์ ไม่ค่อยมีเหตุผล เล่นการพนัน และตีลูกรุนแรงเสมอ ส่วนมารดาเป็นคนไม่ค่อยพูด และร้องไห้ง่าย ผู้ป่วยไม่สนิทสนมกับทั้งบิดาและมารดา ตั้งแต่เล็กยายเป็นคนเลี้ยงผู้ป่วยจนกระทั่งอายุประมาณ 10 ขวบ จึงกลับมาอยู่กับบิดามารดา ทั้งตาและยายขี้บ่น ด่าเก่ง และไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เมื่อมาอยู่กับบิดามารดา ผู้ป่วยและน้องต้องนอนห้องเดียวกับบิดามารดา ได้เห็นและได้ยินการร่วมเพศระหว่างบิดามารดาเป็นประจำ บิดาชอบเปลือยกายเวลาร่วมเพศ เมื่อผู้ป่วยเห็นแล้วรู้สึกหนาวและเกิดอารมณ์ซึ่งอธิบายไม่ถูก บิดามารดาร่วมเพศกันค่อนข้างบ่อย และผู้ป่วยจะเฝ้าคอยดูการร่วมเพศนั้นทุกคืน

สิ่งแวดล้อมข้างบ้านผู้ป่วยเป็นซ่องโสเภณี ผู้ป่วยจะพยายามแอบดูการร่วมเพศในซ่องแห่งนั้นเสมอ และเคยแอบดูการร่วมเพศของพี่สาวกับพี่เขยด้วย จนกระทั่งผู้ป่วยเข้าวัยแตกสาวจึงหันมาอ่านหนังสือ เกี่ยวกับการร่วมเพศแทน

เมื่อจบการศึกษาประถมปีที่ 7 (อายุ 15 ปี) ต้องออกจากโรงเรียนเพราะมารดาไม่สามารถส่งเสีย จึงมาช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานที่กรุงเทพฯ ครั้งหนึ่งผู้ป่วยไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ได้ไปพักที่บ้านอา บังเอิญคืนหนึ่งอาสาวไม่อยู่ อาเขยจึงเข้ามาปลุกปล้ำผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยนอนนุ่งกระโจมอก และไม่ได้ล็อคประตูห้อง ผู้ป่วยยอมรับว่ามีอารมณ์เพศกับอาเขยด้วยเมื่อถูกอาเขยจับเต้านม หลังจากนั้นก็มีความรู้สึกทางเพศกับผู้ชายหลายคน แค่มองหน้าก็มีความต้องการจะร่วมเพศด้วย ผู้ป่วยมีเพื่อนชายที่จะสับเปลี่ยนกันร่วมเพศกับผู้ป่วยถึง 5 คนในเวลาเดียวกัน เคยตั้งครรภ์ และทำแท้ง 2-3 ครั้ง เมื่อเพื่อนบ้านเล่าให้ญาติพี่น้องของผู้ป่วยทราบ ผู้ป่วยจึงถูกส่งตัวไปอยู่กับพี่ชาย แต่ก็ยังคงประพฤติเช่นเดิม บางครั้งแม้แต่ชายแปลกหน้าหรือคนที่เพิ่งรู้จักกันผู้ป่วยก็ยังเปิดประตูรับ ให้เข้าไปนอนด้วย เมื่อพี่ชายทราบก็ถูกลงโทษ พี่ชายเคยตีผู้ป่วยจนเดินไม่ได้เพราะสาเหตุนี้

ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศเกือบตลอดวัน วันละหลายครั้ง ถ้าไม่ได้ร่วมเพศจะใช้ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง โดยใช้มือและวิธีฉีดน้ำไปที่อวัยวะเพศ ครั้งสุดท้ายก่อนถูกพามาพบแพทย์ ผู้ป่วยมาอาศัยอยู่กับญาติผู้หญิงคนหนึ่งและเกิดความต้องการทางเพศอย่างรุนแรงขนาดเปลือยกาย ออกมาจากห้อง และเชื้อเชิญใครๆ ให้ร่วมกิจกรรมทางเพศกับตน

การตรวจสภาพจิตพบว่าผู้ป่วยเป็นหญิงสาว หน้าตาดี และสุภาพเรียบร้อย อารมณ์เศร้า และรู้สึกละอายที่ตนมีอารมณ์เพศมากและรุนแรงเช่นนั้น น้อยใจบิดามารดาและพี่ๆ ที่ไม่รักตน มักจะเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น และมีความคิดอยากตายด้วย ไม่พบอาการของโรคจิต หรือความผิดปกติของสมอง

การตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ และไม่พบว่าผู้ป่วยใช้ยาใดๆ ในระยะที่มีอาการ

วินิจฉัยว่าเป็นนิมโฟแมเนียร่วมกับอารมณ์เศร้า และได้ให้การรักษาโดยวิธีจิตบำบัด แบบประคับประคองร่วมกับยาแก้อารมณ์เศร้า ความต้องการทางเพศและอารมณ์เศร้าของผู้ป่วย ลดลงภายในระยะ 2 สัปดาห์ แต่ผู้ป่วยไม่ได้มาติดตามการรักษาอีกเลย

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัทนา อารีพรรค

 
 

[ ที่มา...http://www.elib-online.com/doctors2/gay_hyper01.html ]

URL Link : http://www.elib-online.com/doctors2/gay_hyper01.html

 

     
   


[Home] [โรคเด็ก] [เสพสมให้สมอารมณ์หมาย] [คู่มือเลี้ยงลูก] [คลินิกเด็ก] [ผู้สูงวัย] [ครอบครัว] [คุมกำเนิด] [วัยรุ่น] [เบี่ยงเบน] [กฏหมาย] [สุขภาพจิต] [ผู้หญิง ผู้หญิง] [กามโรค]